в-к Лечител
в-к Лечител
 

Ентеровирусите са заплаха за целия свят

Брой: 20, 15 май 2008 - ХИПЕРТОНИЯТА

Повече от сто години медицинските изследвания откриват все повече нови вируси, които са болестотворни за хората. Понастоящем се преценява, че над 80% от заразните заболявания се причиняват от тези невидими с обикновената микроскопска техника, но признати за живи същества. Въз основа на голям брой белези и характеристики вирусите, които са от значение за хората, се подреждат и класифицират на отделни семейства, родове и групи. В едно от тези семейства, наречено пикорна виридеа, са включени няколко родове и групи със съответните представители, които са свързани преимуществено с чревни заразни заболявания сред хората. Тук са трите типа полиовируси (причинители на детския паралич и полиомиелита), както и няколко групи ентеровируси, познати като коксаки-вируси, и ентеровируси, описани с различни цифри за отделните типове. Въпреки че тези вирусни групи са представени като чревни (ентеро), те причиняват разнообразни заразни синдроми и инфекции, включително неврологични, сърдечни, белодробни и много други.
Ентеровирусите са разпространени в целия свят, във всички климатични зони. Ежегодно причиняват до 1 милиард заболявания, като се обхващат всички възрастови групи, но преимуществено децата и младите хора. Голяма част от заразените прекарват инфекцията безсимптомно, но са заразоносители. Ентеровирусите се предават от човек на човек по орално-фекален път или чрез въздушно-капков механизъм. Периодът на заразност може да продължи до 1-2 месеца. Съществена роля за предаване на инфекцията има консумацията на недобре измити, фекално замърсени зеленчуци и други храни, мръсните ръце, ползването на замърсени с фекални остатъци водни басейни, битови предмети, детски играчки и пр. Освен отделни, изолирани случаи от ентеровирусни инфекции, чести са груповите заболявания и развитието на големи епидемии, засягащи отделни или група страни в различни райони на света.
Последната епидемия, причинена от ентеровирус и съобщена от световните агенции, е тази, развила се в Югоизточен Китай през април и продължаваща сега. По данни от 5 май заболелите са над 8000 и причинител на епидемията е ентеровирус - тип 71 (ЕВ-71). Първоначално бе съобщено за смъртта на над 25 заболели, предимно деца.
За първи път този тип ентеровирус е доказан като болестотворен агент от американските вирусолози и изследователи Шмидт и Мелник през 1969-1972 г. във връзка с 20 пациенти с неврологични и централно-мозъчни поражения в Калифорния. Болните пациенти били с асептични менингити, енцефалити и развитието на вяли периферни парализи, придружени със сърдечно-белодробни дисфункции. През 1972 г. в Австралия избухва също епидемия с причинител ЕВ-71. През 1973 г. епидемии от ЕВ-71 има в Швеция със 195 заболели и в Япония - с 335 болни.
През месеците август и септември 1975 г. в България се разви епидемия, причинена от ЕВ-71, която обхвана предимно Старозагорска област. Заболелите бяха общо (предимно деца) 705, като 21% развиха вяли парализи, смъртните случаи са 44. Успешното разпознаване на причинителя на епидемията беше извършено от български вирусолози (Шиндаров и сътрудници), с помощта на руските учени Чумаков и Ворошилова, както и на американския вирусолог Мелник. Практически тази епидемия наподобяваше по някои свои характеристики на такава, разгъваща се при епидемия от детски паралич. Епидемиите от полиомиелит бяха вече в историята на нашата страна, тъй като от години се провеждаше системна и успешна имунизация на цялото детско население против полиомиелит.
И в последващите години ЕВ-71 продължава да предизвиква епидемии в отделни страни. По-значими по обхват на болните са епидемиите в Унгария и Япония през 1978 г., а по-късно - в Австралия, Малайзия, Китай, както и необичайните по размерите на обхват епидемии в Тайван след 1998 г.
Въз основа на досегашните близо 40-годишни клинико-вирусологични и епидемиологични, а понастоящем и биологично-молекулярни изследвания може да се изтъкне, че ентеровирусите играят важна роля за възникването и разпространението на редица разнообразни по характера си на протичане остри и хронични заразни синдроми и заболявания. Основният контингент от болни с причинители ентеровируси са децата, но и всички останали възрастови групи не са пощадени. Най-честите клинични форми на боледуване са различните по тежест фебрилни състояния със и без екзантеми, стомашно-чревните разстройства и възпаления на горните дихателни пътища и назофаринкса, както и известният синдром "ръка-уста-крак" (характерен с везикулно-раневи поражения на посочените телесни части). Тези заболявания са доброкачествени и рядко протичат с усложнения. Наред с тях са обаче и асептичните и сериозни менингити, енцефалити, периферни вяли парализи, доказаните инсулинозависими диабетни разстройства, миокардити и перикардити, миозити и хроничната мускулна слабост и др. За съжаление остава понастоящем проблемът за успешното и ефективно лечение на тази болестна вирусна патология и специфичната и имунизационна профилактика. Не на последно място трябва да се изтъкне необходимостта от разработката и избора на подходящи имуностимулиращи средства и препарати, тъй като е доказана ролята на отслабената имунна защита за по-тежкото и усложнено протичане на ентеровирусните инфекции.
Проф. Димитър СТРАХИЛОВБрой: 20, 15 май 2008
 
 
Продукти
 
Витатабс Мулти
 
ВИЗИОБЛУ СТРОНГ
 
Ксилитоп мента - ксилитол
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД