в-к Лечител
в-к Лечител
 

Ушната кал ще разкрива психични проблеми?

Брой: 21, 23 май 2024 - УШИТЕ
По вида и миризмата на ушната кал, както предполагат авторите на изследване, чиито резултати били публикувани в Journal of Chromatography B, може не само да се установи етническата принадлежност на човека, но и да се получат данни за неговите заболявания и условията на заобикалящата го среда.

Известно е, че ушната кал може да бъде два физиологични типа – влажна, жълтокафява на цвят и суха с бял цвят, като при това втория тип се среща само при жителите на Източна Азия (китайци, корейци, японци) и при американските индианци.

В хода на предишни изследвания групата под ръководството на специалиста по органична химия Джордж Прети открила, че за

За типа ушна кал, а така също за интензивността на миризмата на потта, отговаря еднонуклеотидна мутация в гена ABCC11

Хората с източноазиатски произход са носители на вариация на този ген, осигуряваща суха бяла ушна кал и по-малко интензивна в сравнение с другите етнически групи миризма на потта под мишниците.

Изследванията на екипа на Прети показали също, че миризмата на пот е индивидуална и може да се използва за идентификация на личността, а така също може да служи като източник на значителен обем персонални данни, включително полова принадлежност, състояние на здравето и т.н. Тези резултати накарали Прети и неговите колеги да предположат, че аналогична функция може да изпълнява и ушната кал.

За проверка на тази хипотеза учените събрали образци от ушна кал от 16 здрави мъже, половината от които принадлежали към европеидната раса, а останалите имали източноазиатски корени. При това още веднъж били потвърдени данните за етническите разлики в цвета и консистенцията на секрета – всички европеидни образци се оказали влажни и жълтокафяви, а всички източноазиатски – сухи и бели.

След това поставените в затворени контейнери образци били нагрявани в продължение на половин час, за да се осигури интензивно отделяне на вещества, с които е свързана миризмата на секрета. Техният анализ показал, че във всички образци присъствали 12 еднотипни вещества, но обемът на отделените съединения значително се отличавал в зависимост от етническата принадлежност на притежателя на образеца от ушна кал. Оказало се, че миризмата на секрета на хората от европеидната раса е по-силна, отколкото при източните азиатци.

...

Цялата статия може да прочетете във в. Лечител

Владислав ПЕНЕВБрой: 21, 23 май 2024
 
 
Продукти
 
ШИЙТАКЕ
 
Колоник плюс - силиций
 
ФЕМИГЛАНДИН GLA+E (FEMIGLANDIN GLA+E)
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД