в-к Лечител
в-к Лечител
 

Инфарктът има четири стадия според увреждането на сърдечния мускул

Брой: 51, 21 декември 2023 - КОЛЕДА И САМОТАТА
Сърдечните удари, или острият инфаркт на миокарда, са между водещите причини за смърт в света. Сега нова Класификация на острия инфаркт на миокарда на Канадското сърдечно-съдово общество (CCS-AMI), която беше публикувана в сп. Canadian Journal of Cardiology, представя четири стадия на инфаркта въз основа на увреждането на сърдечния мускул. Този труд на група изявени експерти притежава потенциала да окачестви по-точно риска при пациентите с инфаркт и поставя основите за разработване на нови терапии, базирани на тъканната патология и специфични за конкретния стадий на увреждане.

Водещият автор, д-р Андреас Кумар от Медицинския университет на Северно Онтарио, обяснява: „Инфарктът на миокарда (ИМ) остава водеща причина за заболяване и смърт. Съществуващите инструменти класифицират ИМ, като използват клиничната проява на пациента и/или причината за сърдечния удар, както и ЕКГ находките. Макар че тези инструменти са много полезни за насочването на лечението, те не взимат под внимание детайлите на подлежащото тъканно увреждане, причинено от инфаркта. Настоящият експертен консенсус, основан на десетилетия данни, е първата система за класификация от този вид, публикувана някога в Канада и в света. Тя предлага по-диференцирано определение на сърдечните удари и подобрява нашето разбиране за острия атеротромботичен ИМ. На тъканно ниво не всички сърдечни удари са еднакви; новата класификация CCS-AMI проправя път за разработване на по-усъвършенствани терапии за ИМ, което в крайна сметка би могло да доведе до по-добри клинични грижи за пациентите и подобрена преживяемост“.

Класификацията CCS-AMI описва увреждането на сърдечния мускул след ИМ в четири последователни и прогресивно тежки стадия. Всеки стадий отразява прогресията на тъканната патология на миокардната исхемия и реперфузионното увреждане от предходния стадий. Класификацията се базира на солиден обем доказателства относно ефекта, който ИМ има върху сърдечния мускул.

Тъй като увреждането на сърдечния мускул се увеличава с всеки следващ стадий по CCS-AMI, пациентите имат силно повишен риск от усложнения като аритмия, сърдечна недостатъчност и смърт. Подходящата терапия потенциално може да спре прогресирането и увреждането на по-ранен стадий.

* Стадий 1: Прекъснат ИМ (нулева или минимална миокардна некроза). Никакво или минимално увреждане на сърдечния мускул. В най-добрия случай целият застрашен участък от миокарда може да бъде спасен.

...

Цялата статия може да прочетете във в. Лечител

Превод от английски
Таня ТОНКОВАБрой: 51, 21 декември 2023
 
 
Продукти
 
Фортесан® PEA
 
КОМПЛЕКС при РАЗШИРЕНИ ВЕНИ
 
ЕВОНИЯ (EVONIA)
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД