в-к Лечител
в-к Лечител
 

Поставят основите на институт за иновативна медицинска наука

Брой: 16, 18 април 2024 - Без болки в гърба
Медицинският университет в София подготвя откриване на нов научно-изследователски институт по иновативна медицинска наука „Inno Med Sci“. По искане на неговия ректор министърът на образованиeто и науката проф. Галин Цоков внася специален проект на постановление. Предвижда се институтът да провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областта на медико-биологичните, медико-клиничните и медико-социалните науки. Структурата му ще включва научни сектори по фундаментални иновативни научни изследвания, по приложни иновативни научни изследвания, звено за научноизследователска политика и административен сектор.
Научният сектор по фундаментални, иновативни научни изследвания ще изпълнява проекти в областите онкогенетика и молекулярна патология, инфекциозни болести, генетика на социално значимите мултифакторни заболявания и редки болести.
Към момента МУ-София няма звено, което целево да осъществява научноизследователска дейност в областта на медикобиологичните, медико-клиничните и медико-социалните науки. „По този начин се пропускат възможности за извършване на широкообхватен кръг научни изследвания, които биха били от полза както на университета, така и на обществото, което е пряко заинтересовано от наличието на нови методи, открития и резултати в системата на здравеопазването“, са част от мотивите за създаването му. За сравнение към медицинските университети на Пловдив, Варна и Плевен има действащи институти за такава дейност.
В МУ-София се обучават 5922 студенти, а академичният състав се състои от 860 учени.

Людмила ПАВЛОВА


Брой: 16, 18 април 2024
 
 
Продукти
 
Имуфикс®бета-глюкан 250 mg
 
МИНИ БАЙТС с калций
 
Колоник плюс Ливър клийнър
 
Lechitel.BG :::
 
Книга Лечител
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД