в-к Лечител
в-к Лечител
 

Високо кръвно

Брой: 29, 21 юли 2011 - ВИСОКО КРЪВНО

     Според лекарите повечето от нас имат повишено кръвно налягане (хипертония) и подлежат на лечение с мощни лекарства – въпреки че те даже не разбират как да го измерват правилно. 
     Милиони хора, вземащи силни медикаменти за лечението на високо и „анормално“ кръвно налягане, са жертва на един от най-големите гафове на медицината. Въпреки това, което им казват лекарите, здравето им може да не е застрашено и те може да имат всякакъв шанс да живеят точно толкова дълго, колкото и хората с „нормално“ кръвно налягане. 
     Сега ново изследване установи, че макар и високото кръвно (или хипертонията) да се смята за един от най-честите рискове, пред които се изправяме с напредване на възрастта, стандартният метод за измерването му е толкова фундаментално грешен, че милиони и милиони хора вярват, че здравето им е в опасност, когато то всъщност не е, и охотно вземат медикаменти, от които нямат нужда. 
     Нещо по-лошо, лекарствата за понижаване на кръвното налягане увеличават риска им от сърдечен удар, за който те си мислят, че всъщност им помагат да избегнат – а изследване показва, че един от типовете такива медикаменти, т.нар. блокери на калциевите канали, утроява риска. 
     Високото кръвно налягане може да бъде предвестник на инфаркт, сърдечна недостатъчност, инсулт и бъбречно заболяване, твърдят лекарите, и според оценките един от всеки трима възрастни страдат от него. 

     Модерни стойности превръщат милиони здрави хора в болни 
     Медицината често описва хипертонията като „тих убиец“. Тъй като липсват симптоми, измерването на кръвното налягане е най-честият прилаган тест от лекарите, в много случаи с помощта на преносим уред, наречен „сфигмоманометър“, който включва маншет, поставян на ръката на пациента. 
     Нивото на кръвното налягане се определя от две стойности – систолната, която измерва налягането в милиметри живачен стълб (mmHg) при всеки удар на сърцето; и диастолната, която показва налягането върху артериите, докато сърцето е в покой. Днес за „здраво“ или „нормално“ кръвно налягане се смята 120/80 (първата стойност е систолната). Повишено систолно или диастолно налягане (или и двете) се смята за признак на хипертония. 
     Но така нареченото нормално налягане изглежда се променя с времената. Традиционно лекарите определяха систолното като 100 плюс възрастта на пациента, следователно 160 mmHg би била приемлива стойност за един 60-годишен. Границите бяха променени през 2003 година, за да се стигне до текущата, по-строга дефиниция за хипертония. В същото време американските Национални институти по здравеопазване (NIH) установиха и „предхипертоничното състояние“, което може да бъде лекувано с промени в навиците на живот и хранене, като всичко от 120/80 до 139/89 mmHg. Лекарствена терапия сега се започва за всяка стойност от 140/90 до 159/99 mmHg. Преди 2003 година за нормално кръвно налягане се смяташе 128/80 mmHg. 
     Сегашните по-ниски граници на нормалното кръвно налягане обаче не са приветствани от всички. Както казва д-р Пол Рош, бивш клиничен професор по медицина в Нюйоркския медицински колеж: „Всичко, което тези нови стандарти постигат, е да трансформират 45 млн. здрави американци в нови пациенти“. 
     Но новите прагове бяха добра новина за производителите на антихипертензивни лекарства като ACE-инхибиторите, блокерите на калциевите канали и диуретиците. Сега годишно се предписват медикаменти за сваляне на кръвното налягане на стойност 26 млрд. долара из целия индустриализиран свят, което ги превръща в една от най-успешните лекарствени групи. 
     Ново изследване показва обаче, че в повечето случаи тези медикаменти са ненужни. Единствената стойност, която има значение при хората над 50 години, е систолното налягане, докато диастолното е почти несъществено с напредване на възрастта, особено при мъжете – това твърди теорията за изолираната систолна хипертония (ИСХ). 
     Според изследователите на ИСХ едва нива над 160 mmHg са повод за тревога – с 20 mmHg над днешната „опасна“ граница. 

     Неправилно отчитане 
     Неспособността да се схване важността на систолното налягане е само част от проблема, тъй като лекарите поначало в много случаи не получават точно показание за стойността на кръвното. Това може да се дължи на няколко фактора – от неточни уреди до времето от денонощието и това, какво е правил пациентът преди прегледа. 
     Едно изследване в САЩ, което проследило лечението на 171 пациенти в спешно отделение, открило, че отчитанията на кръвното налягане били погрешни почти във всички случаи. При по-нататъшно проучване било установено, че автоматизираните уреди за измерване на кръвното били неизправни и не отговаряли дори на най-основните критерии, установени от Британското дружество по хипертония. 
     При изследване върху мъже над 65-годишна възраст станало ясно, че преобладаващата част от тях са жертва на „псевдохипертония“ вследствие неправилно отчитане. Докато сфигмоманометърът отчитал нива от 180/100, истинските стойности били средно 165/85, което някои лекари все още считат за нормално за възрастта на пациентите. 
     Дори когато уредите са изправни, те пак са отчайващо неточни. Професор Уилям Уайт описва сфигмоманометъра като „най-грубото средство за изследване в медицината“. 
     Както отбелязва той, кръвното налягане може да варира с до 30 mmHg в рамките на един ден. То може да се повиши от физическо натоварване, всякакъв тип стрес (включително и стреса от това да ви измерват кръвното в поликлиниката, известен като „хипертония на бялата престилка“), пълен пикочен мехур, хранене, пиене или пушене в рамките на час преди измерването, както и от времето от денонощието и температурата в стаята. Дори един оживен разговор е в състояние временно да покачи налягането с до 50%. 
     Както беше споменато, времето от денонощието може да окаже влияние върху стойностите на кръвното налягане. В много случаи сутрин то е доста по-високо, отколкото ако се мери следобед. Но най-точно е отчитането през нощта и затова някои пациенти биват насърчавани да носят апарат за 24-часово проследяване на кръвното налягане, за да се получи прецизно измерване. При едно изследване върху 7458 души, които извършвали такъв „амбулаторен мониторинг“ (в домашни условия), резултатите показали, че нощните стойности най-точно предсказват проблемите със здравето. 
     Кръвното налягане може да варира дори и между двете ръце. Най-точно е отчитането на лявата ръка и изследователите са открили разлика до 3 mmHg между лявата и дясната при един и същи пациент. Според един тест тази разлика може да достигне дори до 20 mmHg. 

     Давайте лекарствата-убийци 
     Независимо дали отчитането е било неточно или просто грешно, всеки „анормален“ резултат, и особено всяко ниво над 140/90, почти неизбежно ще накара лекаря да ви предпише антихипертензивен медикамент. 
     Европейските насоки за „най-добра практика“ препоръчват прилагане на две лекарства едновременно, особено при пациенти с много високо кръвно налягане, които може да са с повишен риск от сърдечно-съдови болести. 
     Трите най-разпространени комбинирани терапии съчетават диуретик с блокер на калциевите канали, бета-блокер или АСЕ-инхибитор, респективно ангиотензин-рецепторен блокер. 
     Няколко изследвания демонстрираха, че първата от тези комбинации – диуретик плюс блокер на калциевите канали, е доказан убиец, тъй като увеличава рязко риска от сърдечен удар. При едно от тях, включващо 335 души на такава терапия, тя повишила риска с около 60%. 
     При друго, по-скорошно проучване изследователи от Вашингтонския университет в Сиатъл изчислиха, че рискът е далеч по-висок – пациент, който взема блокер на калциевите канали едновременно с диуретик, е до 3 пъти по-застрашен от сърдечна атака. До този извод учените стигнали, след като проследили 353-ма пациенти. 
     Бета-блокерите не са по-добри. Те увеличават риска от инсулт (макар и не от инфаркт) и не успяват да понижат нивата на кръвното налягане, както беше открито при мащабен обзор и мета-анализ на изследванията, обхванал общо над 133 хиляди пациенти. В Обединеното кралство Британското дружество по хипертония беше толкова обезпокоено от тези открития, че промени своите насоки за „най-добра практика“ през 2006 година, изключвайки бета-блокерите като лечение от първа линия, макар че те все още се използват редовно в другите страни. 
     АСЕ-инхибиторите като цяло не се толерират добре и могат да предизвикат редица странични ефекти, от хипотония (ниско кръвно налягане), сърдечен удар, хепатит и жълтеница до умствена обърканост, остра бъбречна недостатъчност и импотентност. 
     Ангиотензин-рецепторните блокери бяха разработени като по-безвредна алтернатива, но изследванията показват, че са не по-малко опасни от АСЕ-инхибиторите. Валсартан може да увеличи риска от сърдечна атака с 19%, а кандесартан – с цели 36%. 
     Вместо да се харчат по 26 млрд. долара годишно за медикаменти със съмнителна безопасност, които може дори да не действат особено добре, лекарите могат да предписват добрите стари диуретици и да постигат същия ефект – но без евентуалните рискове. (Бел. ред. Напълно безвредни са билковите диуретици като Бетулик, Колоник плюс и Простамакс). 
     При анализ на 42 клинични изпитвания, включващи общо 192 478 пациенти с високо кръвно налягане, ниските дози диуретици се оказали точно толкова ефикасни за понижаването му, колкото и всяко едно от по-новите лекарства.

     Безлекарствен подход 
     Има много начини, по които можете да понижите високото си кръвно налягане, без да прибягвате до медикаменти. 
     • Хранителни добавки. Нивата на магнезия са тясно свързани с кръвното налягане и здравето на сърцето. Недостигът му води до хипертония и сърдечни проблеми - поне при мъжки плъхове, върху които са провеждани изследвания. Установено беше също, че мъжете, които страдат от сърдечни болести, като цяло приемат с около 12% по-малко магнезий на ден в сравнение с онези, които са здрави. Пациенти, на които бил инжектиран магнезий скоро след претърпяването на сърдечен удар, се възстановявали толкова добре, колкото и тези, при които се прилагали конвенционални терапии. (Бел. ред. Не случайно магнезият е в основата на един от най-добрите финландски продукти за здравето на сърцето – Кардиосан). 
     Друго ефикасно средство срещу хипертонията е витамин С. Той беше тестван в сравнение с плацебо при група хипертоници със сходни нива на кръвното налягане. Но след един месец тези, които приемали по 500 мг дневно от витамина, регистрирали спад на систолните стойности от средно 155 на 142 mmHg, а на диастолните от 85 на 80. 
     Екстрактът от пъпеш е друга добавка, която си струва да пробвате. При едно малко предварително изследване този екстракт (L-цитрулин/L-аргинин, 2,7/1,3 г дневно), приеман в продължение на шест седмици, нормализирал нивата на кръвното налягане при група от девет пациенти с хипертония. 
     • Хранене. Едно малко парченце тъмен шоколад всеки ден е в състояние да понижи повишеното кръвно, особено в началните фази на този проблем. При едно изпитание върху 44 души на възраст между 56 и 73 години, които страдали от хипертония в ранен стадий, половината приемали по 6,3 г черен шоколад, съдържащ 30 мг полифеноли, всеки ден в продължение на 18 седмици, докато останалите консумирали бял шоколад без полифеноли. Към края на изследването систолната стойност на кръвното налягане при първата група спаднала с 2,9 mmHg, а диастолната с 1,9 mmHg, докато при втората група не били наблюдавани промени. (Бел. ред. Много богат на полифеноли и други натурални вещества с антихипертонично действие е продуктът Антипрес.) 
     Хипертоници, които повишили приема си на хранителни влакнини и белтъчини, постигнали още по-сериозен спад на кръвното налягане. Основният източник на влакнини били плодовете и зеленчуците. Общо 41 участници спазвали диета, при която 25% от калориите идвали от белтъчини, а дневният прием на влакнини възлизал на 27 г. След осем седмици тези, които съблюдавали диетата, понижили 24-часовото си систолно налягане с 5,9 mmHg в сравнение с контролните участници. 
     В допълнение към това, нисковъглехидратната диета също може да има значителен ефект. При изследване върху 146 пациенти с хипертония близо половината успели да спрат или да намалят приема си на медикаменти с нейна помощ. За сравнение само 21% от участниците, които вземали лекарства, но не спазвали такава диета, съобщавали за подобно намаляване. 
     Програмата за хранене DASH („Диетични подходи за спиране на хипертонията“) може да е не по-малко ефикасна от медикаментите, установи изследване. Диетата, която е богата на плодове, зеленчуци и нискомаслени млечни продукти, постигнала средно понижаване на кръвното налягане от 146/85 на 134/82 mmHg при 72-мата участници, които я спазвали в продължение на осем седмици. 

     Сп. Това, което докторите не ви казват 
     Превод от английски 
     Елица ТАНЧЕВА

     Пълния текст четете в новия бр. 29 на в. "Лечител".Брой: 29, 21 юли 2011
 
 
Продукти
 
ПРОСТАМАКС (PROSTAMAX)
 
ДИАБЕТИЧНА СЕРИЯ „ДИЕТ НАТУР” БИСКВИТИ „ФИБРА”
 
РОЙБОС (ROOIBOS)
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД