в-к Лечител
в-к Лечител
 

ВЪЗПИТАВАЙТЕ СЪЗНАТЕЛНО ЛИЧНОСТ

Брой: 32, 12 август 2021 - МОРСКАТА ВОДА
Когато помагате на детето да развие социалните си умения, вие му помагате да се справя по-добре в живота като възрастен. Но бъдете търпеливи: малките трябва да научат всичко стъпка по стъпка, защото започват от нулата.
Децата развиват собствения си характер и научават маниерите на поведение първо от хората, с които живеят – родите-ли, баби и дядовци, братя и сестри. И няма нищо по-неприятно от това да установите, че детето ви е пропуснало много важен урок в „първите 7 години“, когато в магазина ни в клин, ни в ръкав изтърси срещу непознат, че е много дебел.
Истината е, че социално приемливото поведение е стандарт и за детето ви в този живот ще е много по-лесно, ако научи кое е допустимо да прави и казва и кое – не е. Следващите редове нямат претенцията за изчерпателност, но именно сега, през ваканцията може да отделите повече време и да разговаряте и обяснявате какво поведение каква реакция предизвик-ва и красиво ли е да сме „много откровени“, но да обиждаме хората около нас.
Бъди добър с другите – дори когато това не носи никакви ползи. Бъди любезен и винаги показвай добрите си мание-ри, независимо кой е насреща ти.
Обръщай се към хората така, както на тях им се иска. Произнасяй името им правилно.
Винаги искай позволение, преди да вземеш думата – и от възрастните, и от връстниците си. В общуването си с оста-налите хора бъди ясен и уверено представяй мислите и идеите си.
Слушай активно и отговаряй адекватно. Научи се да модулираш правилно височината и интонацията на гласа си в различни житейски ситуации или когато разказваш нещо.
Уважавай мнението на другите хора. Научи се да създаваш контакт с очите, да разпознаваш невербалните знаци и да разчиташ езика на тялото.
Приемай „Не“ за отговор. Научи се как да изразиш несъгласието си по уважителен и негруб начин. Когато те критику-ват, старай се да разбереш причината и да намериш грешката си. Не нападай и прави само конструктивни бележки.
Не прекъсвай – изчаквай търпеливо събеседникът да сподели, каквото мисли, или да изрази докрай идеята или предложението си, и чак тогава се изкажи. Помисли, преди да говориш.
Не си сам на този свят – научи се да работиш с другите хора и да си част от екипа. Включвай се в инициативи и про-екти, развивай уменията си.
Не се застопорявай – инатът не е белег нито на развитост, нито на интелигентност. Бъди гъвкав в мненията и пози-циите си, вслушвай се в другите.
Не осъждай – никога не можеш да знаеш какво преживява човекът отсреща или през какво е минал, за да се изказ-ваш като последна инстанция. От позицията на какво?
Уважавай личното пространство на другите и поддържай своето в зоната на комфорта.
Избягвай конфликтите. Научи се да взимаш решения. Мисли, преди да действаш – как постъпките ти ще се отразят на другите? Води се от примера и от лидера.
Възпитавай чувството си за хумор – в груба и често токсична среда, когато хората са изнервени и заклещени в проб-лемите и егото си, често шегата може да те измъкне и да свали напрежението.
Научи се да разпознаваш емоциите си и бъди деликатен и уважителен към това, което изпитват хората около теб. То-ва се нарича „да влезеш в кожата“ на човека до теб. Когато сега го разбереш и успокоиш, същата реакция ще получиш и ти, когато си разстроен.
Не по-малко важно е как ще се извиниш и как ще приемеш извинението. Искреността и прошката се учат дълго, но и са за цял живот.
В модерния свят, когато – образно казано – играта на „роби и господари“ е безвъзвратно в миналото, приеми, че има хора различни по раса, сексуалност и светоглед и по никакъв начин не изразявай присмех или превъзходство. Те имат същото право като теб да учат, работят, пътуват, да имат семейства и деца и да бъдат щастливи. Толерантността се възпитава и е цивилизовано да я приветстваме в отношенията си.
А какво ще стане, когато – четейки това, самите вие, родителите, си давате сметка, че още не сте овладели тези прави-ла на морал и етика, на доброто възпитание и поведение? Никога не е късно да се поправите, да признаете грешката си или да се усъвършенствате – дори ако трябва да „станете ученици“ заедно с децата си.

Бойя АНТОНОВА


Брой: 32, 12 август 2021
 
 
Продукти
 
Тоник с Ройбос
 
Бодифлекс® Босвелия
 
Колоник плюс® перила
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД