в-к Лечител
в-к Лечител
 

Пародонтитът може да се причинява от амеби?

Брой: 20, 14 май 2020 - ХЕМОГЛОБИНЪТ

За първи път изследователи от Университетската болница "Шарите" в Берлин показаха, че едноклетъчен паразит, който е често срещан в устната кухина, играе роля както за тежкото възпаление на тъканта, така и за унищожаването й. При повечето пациенти с тежък и рецидивиращ пародонтит (болест на венците) се наблюдавало увеличено присъствие на амебата Entamoeba gingivalis в устата. Ефектът от нея е сходен с този от Entamoeba histolytica – паразита, който причинява амебиаза. Веднъж проникнала в гингивалната тъкан (тъканта на венците), тя се храни с клетките й и предизвиква разрушаване на тъканта. Според откритията на изследователите, които бяха публикувани в сп. Journal of Dental Research, двете амеби демонстрират сходни механизми на тъканна инвазия и стимулират сходна имунна реакция при гостоприемника.

Пародонтитът представлява възпаление на венците и поддържащите структури на зъбите. Той е най-честото хронично заболяване в света. В Германия около 15% от хората са засегнати в особено тежка форма. Ако не бъде лекуван, пародонтитът води до загуба на зъби. Той увеличава и риска от артрит, сърдечно-съдови болести и рак. При страдащите от пародонтит намаляването на многообразието на оралната флора съвпада с увеличаване разпространението на E. gingivalis. Екип учени под ръководството на проф. д-р Арне Шефър, началник на Изследователското звено по пародонтология в Института Шарите за дентални и лицево-черепни науки, успяха да покажат, че възпалението в устната кухина е свързано с колонизация от страна на оралния паразит E. gingivalis.

На учените отдавна е известен вирулентният потенциал на този род амеби. Амебиазата например, чийто причинител е стомашно-чревният паразит E. histolytica, е между най-честите причини за смърт вследствие на паразитни болести в света. Сега изследователите демонстрираха, че амеба като E. gingivalis, която колонизира устната кухина, след това нахлува в лигавицата на устата и унищожава гингивалната тъкан. Това позволява на увеличен брой бактерии да проникват в тъканта на гостоприемника, което още повече влошава възпалението и разрушаването на тъканта, казва проф. Шефър. Международният екип изследователи за първи път описва точните роли на E. gingivalis в патогенезата на възпалението. В хода на техния анализ на възпалени пародонтални джобове учените открили доказателства за наличието на амеба при около 80% от пациентите с пародонтит, но само при 15% от здравите участници. Наблюденията им разкрили, че след като проникнат във венците, паразитите се движат вътре в тъканта, като се хранят с клетки на гостоприемника и ги убиват. Експерименти с клетъчни култури показали, че инфекцията с E. gingivalis забавя скоростта на растежа на клетките и в крайна сметка води до клетъчна смърт.

Изследователите стигнали до заключението, че ролята на амебите при възпалението показва ясни сходства с патогенезата на амебиазата. „E. gingivalis активно допринася за унищожаване на клетките в гингивалната тъкан и стимулира същите имунни механизми при гостоприемника като E. histolytica по време на нейната инвазия на чревната мукоза – обяснява Шефър. – Този паразит, който се предава чрез просто въздушно-капково инфектиране, е една потенциална причина за тежко орално възпаление.“

Успехът на лечението при пациентите с пародонтит често пъти е кратък. Това може да се дължи на високия вирулентен потенциал на тази досега незабелязана, но изключително опасна амеба. Обобщавайки откритията на екипа си, проф. Шефър казва: „Ние идентифицирахме един инфекциозен паразит, чието елиминиране би могло да подобри ефективността на лечението и дългосрочния изход при пациенти с болест на венците.“ Той добавя: „Настоящите концепции за лечението на пародонтита не вземат предвид възможността за инфекция с този паразит или неговото успешно отстраняване.“

В момента се провежда клинично изпитване за определяне на степента, в която елиминирането на тази амеба би могло да подобри изходите от лечението на пациентите с пародонтит.

             Превод от английски
                Елица ТАНЧЕВАБрой: 20, 14 май 2020
 
 
Продукти
 
КОРДИЦЕПС
 
РЕДАСИН® СТРОНГ
 
ГлюкоМедикс™
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД