в-к Лечител
в-к Лечител
 

Коронавирусът се диагностира най-добре с компютърна томография

Брой: 12, 19 март 2020 - СУПЕРБАКТЕРИИТЕ

При изследване на над 1000 пациенти компютърната томография (КТ) на гръдния кош се оказала по-ефективна от лабораторното тестване за диагностиране на новия коронавирус (COVID-19). Заключението на изследователите е, че КТ трябва да бъде използвана като основния инструмент за скрининг на COVID-19.

В отсъствието на специфични медикаменти или ваксини срещу вируса е от съществено значение болестта да се открие в ранен стадий и инфектираният пациент незабавно да се изолира от здравите хора.

Според последните насоки, публикувани от китайското правителство, диагностирането на COVID-19 трябва да бъде потвърдено посредством обратно-транскрипционна полимеразна верижна реакция (RT-PCR) или генно секвениране на респираторните или кръвни проби като ключов индикатор за хоспитализация. Но при ограниченията, свързани с вземането и транспортирането на пробите, за положителни резултати от RT-PCR на гърлени секрети се докладва общо при 30 до 60% от натривките, взети при първоначалния преглед.

При сегашната критична обстановка ниската чувствителност на RT-PCR означава, че голям брой пациенти с COVID-19 няма да бъдат открити достатъчно бързо и може да не получат подходящо лечение. В допълнение, имайки предвид силно заразния характер на вируса, те носят риск от инфектиране на повече хора.

„Ранното диагностиране на COVID-19 е критично за лечението и овладяването на болестта. Сравнено с RT-PCR, КТ на гръдния кош може да е по-надежден, практичен и бърз метод за диагностиране и оценка на COVID-19, особено в епидемичната зона“, пишат авторите на доклада, който беше публикуван в сп. Radiology.

Компютърната томография на гръдния кош – рутинен инструмент за образна диагностика на пневмония, е бърза и сравнително лесна за прилагане. Скорошно проучване откри, че чувствителността й за откриване на инфекцията с COVID-19 е 98%, срещу 71% на RT-PCR.

В новото проучване на изследователи от болницата „Тонгджи“ в Ухан били включени 1014 пациенти, изследвани както с КТ, така и с RT-PCR през периода между 6 януари и 6 февруари.

Данните показали, че 601 пациенти (59%) имали положителни резултати от RT-PCR, а 888 (88%) – от КТ на гръдния кош. Чувствителността на КТ за откриването на COVID-19 била 97%, на база положителните резултати от RT-PCR. От пациентите с отрицателни резултати от RT-PCR 75% (308 от 413 пациенти) имали положителни находки от КТ на гръдния кош. От тях 48% били определени като силно вероятни случаи, а 33% - като вероятни.

„Около 81% от пациентите с отрицателни резултати от RT-PCR, но положителни от КТ, бяха прекласифицирани като силно вероятни или вероятни случаи с COVID-19 според подробния анализ на клиничните симптоми, типичните КТ проявления и динамичните проследяващи изследвания с КТ“, пишат авторите.

 

Превод от английски
Дария НИКОЛОВАБрой: 12, 19 март 2020
 
 
Продукти
 
ЖИНЗЕМАКС®
 
АНТИПРЕС (ANTIPRESS)
 
Витасел® Робувит®
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД