в-к Лечител
в-к Лечител
 

Напредъкът срещу хепатит С до 2030 г. е възможен

Брой: 10, 7 март 2019 - ОСТЕОПОРОЗАТА
Пакет от широкообхватни мерки за превенция, скрининг и лечение може да предотврати 15,1 млн. нови инфекции с хепатит С и 1,5 млн. случая на цироза и рак на черния дроб в света до 2030 година. Това е равно на 80% понижаване на честотата и 60% намаляване на смъртните случаи в сравнение с 2015 година, показва първото проучване за прогнозиране глобалния ефект от интервенциите срещу хепатит С, което беше публикувано в сп. The Lancet.
„Елиминирането на вируса на хепатит С е изключително предизвикателна цел, която налага подобряване на мерките за превенция и скрининг, особено в силно засегнати страни като Китай, Индия и Пакистан – казва проф. Аластър Хефернан от Импириъл колидж Лондон, който е ръководител на изследването. – В цял свят тези мерки в момента са доста под нивото, за което прогнозираме, че е необходимо, за да се окаже сериозно въздействие върху епидемията. Ще са нужни изследвания как да подобрим това във всички сфери, както и увеличено финансиране, ако искаме да постигнем тези цели.“
Смята се, че в света 71 млн. души са хронично инфектирани с вируса на хепатит С, а 10-20% ще развият чернодробни усложнения, в това число цироза и рак, които са станали причина за повече от 475 000 случая на смърт през 2015 година. През последните години броят на смъртните случаи от хепатитни инфекции се е увеличил.
Предаването най-често се осъществява чрез кръвопреливания и необезопасени спринцовки в сферата на медицинското обслужване и при използване на наркотици. Първите две причини за инфекция са намалели в световен мащаб, макар че остават проблем в по-бедните страни. Но инфектирането вследствие от инжектиране на наркотици е главната причина в страни, където всички останали причини като цяло са елиминирани.
През 2014 година бяха разработени директно действащи антивирусни медикаменти, които гарантират силно подобрен шанс за излекуване заедно с намалени странични ефекти и по-кратка продължителност на лечението, което означава, че повече пациенти могат успешно да завършат терапията в сравнение с преди.
В резултат на това през 2016 година всички 194 страни членки на Световната здравна организация (СЗО) се ангажираха да елиминират вирусния хепатит като заплаха за общественото здраве. Поставените цели включват
понижаване на смъртността с 65%
и намаляване на новите инфекции с 80% до 2030 година спрямо нивата от 2015. Това трябва да бъде постигнато чрез предотвратяване на разпространението (посредством подобряване на мерките за безопасност на кръвта и контрол на инфекциите, и оказване на помощ за ограничаване на вредата на хората, които си инжектират наркотици), разширяване обхвата на тестването и увеличаване възможността за лечение с директно действащи антивирусни средства за вече инфектираните.
Авторите на изследването отбелязват, че намаляването на глобалното бреме на хепатит С зависи от напредъка, който ще бъде постигнат само в няколко страни. Предотвратените инфекции и смъртни случаи след прилагането на обширния пакет от интервенции се концентрират в малък брой страни, най-вече Китай, Индия, Пакистан и Египет, които се очаква да имат най-голям дял от прогнозираните нови инфекции до 2030 година.
Изследователите отбелязват, че усилията за елиминиране на хепатит С ще бъдат свързани със значителни практически трудности и разходи, които ще възлязат на десетки милиарди щатски долари до 2030 година за цялостна стратегия срещу вирусния хепатит. Но въпреки това много страни са постигнали съществен напредък. Иновативни стратегии за скрининг се въвеждат в Египет, където 700 000 души бяха лекувани с директно действащи антивирусни медикаменти през 2016 година, а Австралия е договорила базиран на обема ценови модел за тези лекарства, който стимулира, вместо да ограничава предписването на това по-скъпоструващо лечение.
„Окуражаващо е, че анализът на д-р Хефернан и колегите му демонстрира, че целта е постижима. Но той показва и, че пътят към елиминирането на хепатит С ще е труден“, пише в коментар към публикацията д-р Стефан Виктор от Вашингтонския университет в САЩ.

Превод от английски
Елица ТАНЧЕВА


Брой: 10, 7 март 2019
 
 
Продукти
 
АЦЕРОЛА без захар (ACEROLA) 75мг
 
КАРДИОСАН (CARDIOSAN)
 
АстаКапс
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД