в-к Лечител
в-к Лечител
 

Варненският медицински университет изследва качествата на бъзака

Брой: 41, 10 октомври 2019 - АНТИОКСИДАНТИТЕ

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна в партньорство с Агробиоинститут реализират научен проект, чиято цел е да изследва адаптогенния потенциал на плодове от бъзак (Sambucus ebulus) с оглед използването им като функционална храна. Начело на научния колектив е доц. д-р Йоана Димитрова Киселова-Кънева, ръководител на Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици.

По данни на Световната здравна организация, в световен мащаб около 80% от населението разчита предимно на лечебни растения при профилактика и лечение, като тази тенденция важи не само за страни с хилядолетни традиции във фитомедицината, каквито са Китай и Индия, но и за много високотехнологични държави. Като се има предвид огромното видово разнообразие на растенията, а също така и големият брой идентифицирани съединения с растителен произход, става ясно, че лечебният потенциал на растенията е огромен и все още недостатъчно изследван. От друга страна, необходимостта от точна научно обоснована информация за действието на лечебните растения става все по-остра заради рисковете от некомпетентното им използване.

Бъзакът (Sambucus ebulus L.) е популярна билка в българската народна медицина, позната с антисептичното си, противовъзпалително и диуретично действие. Традиционно се използват различни части – добре узрелите плодове, корени и по-рядко цветове и листа. Добре узрелите плодове се прилагат се във вид на чай, сок, мармалад, вино и сушени плодове. Особено популярно е използването им като имуностимулиращо и имуномодулиращо средство за лечение и профилактика на възпалителни стомашно-чревни заболявания и при инфекции на дихателната система през есенно-зимния период. По отношение на фитохимичния състав на плодовете е установено наличието на някои видове полифеноли, органични киселини, вещества с репелентно, инсектицидно и антиоксидантно действие.

Въпреки че има данни за някои активни компоненти и високата антиоксидантна активност на екстракти от плодовете бъзак, до момента няма научни доказателства относно ефекта върху различни аспекти на имунния отговор и механизмите на този ефект. Изследвания в търсене на адаптогенни свойства на такива екстракти не са извършвани.

Изследването на бъзака в МУ-Варна има за цел да установи наличието на адаптогенен потенциал на екстракта от плодове с оглед използването му като функционална храна. Това ще се осъществи чрез изследване на промяната в реактивността на изолирани от доброволци бели кръвни клетки към възпалително стимулиране. Резултатите ще бъдат обвързани с фитохимичния състав на плодовете и с анализ на клинико-лабораторни и биохимични показатели в плазма.

Чрез проекта се очаква да се установят нови причинно-следствени връзки относно биологичните ефекти на екстракти от S. ebulus върху различни процеси. Резултатите ще се коментират от гледна точка на възможно адаптогенно действие на билката. От друга страна, те ще допринесат за установяване на приложимостта на плодовете като допълваща и поддържаща терапия при някои остри и хронични заболявания с възпалителна компонента във вид на храни или лечебни средства. Изследванията ще бъдат предпоставка за разработване на нови функционални храни и лечебни средства.

 Елица ПАЛОВА

 Брой: 41, 10 октомври 2019
 
 
Продукти
 
Бодифлекс® Босвелия
 
Магнезий Марине (Aquamin™Mg)
 
ШИЙТАКЕ
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД