в-к Лечител
в-к Лечител
 

ХЛОРОФИЛЪТ ЧИСТИ ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНИ И ПРЕДПАЗВА ОТ РАК

Брой: 32, 12 август 2021 - МОРСКАТА ВОДА
През последните 70 години са били синтезирани повече от 80 000 нови химически вещества, и всяка година около 2 милиона тона от тях, в това число и много известни канцерогени, попадат в околната среда. Още по-тревожно е, че повечето  от тези химически вещества никога не са били подлагани на надлежна проверка от страна на някакво държавно ведомство за тяхното влияние върху здравето на човека.
Ежедневно почти всеки човек се подлага на въздействието на тези съединения благодарение на промишлените обекти, селскостопанското производство, включващо използване на пестициди и хербициди, отработените автомобилни газове, тютюневия дим и т. н. Може ли натурално средство да даде шанс на човека да живее нормално?

Изследване, проведено през 2009 г. в Центровете за контрол и профилактика на заболяванията в САЩ (CDC), потвърдило данните, изучавайки 212 промишлени химически вещества в организмите на американски граждани. В частност, в отчета на CDC било показано разпространението на широко използваните промишлени химикали, включително полибромирани дифенилови етери и бисфенол А, който е добре известен с неговия токсичен ефект на репродуктивността.

Учените устовили, че бисфенол А присъства минимум при  90% от населението на САЩ. А перфлоралкилни химически вещества могат да се открият при 98% от хората.

Перфлороктановата киселина, най-известна като част от тефлона, също присъстваща в организма на много хора, е свързана с многобройни заболявания, включително язвен колит, болести на бъбреците, щитовидната жлеза и рак.

Редица изследвания от последните години показали, че за детоксикация на организма, извеждане на тези смъртоносни химически вещества и защита на ДНК може да помогне хлорофилът. Неговото правилно използване осигурява значителна защита от естествени и техногенни токсини, които проникват в организма с храната и от околната среда.

В многобройни проучвания хлорофилът демонстрирал силни антиканцерогенни ефекти по отношение на различни токсини. Това растително вещество въздейства на редица молекули и пътища, участващи в развитието на рака, и защитава от мутации гена-супресор на туморите р53. Клетъчната пролиферация се контролира частично от гена р53, поради това защитата на неговата здрава експресия е критичен фактор, който помага за защита от злокачествени изменения.

Хлорофилът изключва мощните канцерогени, такива като полицикличните ароматни въглеводороди и хетероцикличните амини, чрез образуване на комплекси с тези химически вещества, които ограничават способността на токсините да се свързват с нормалните клетки, за да предизвикат злокачествени промени.

Хлорофилът действа също като антимутагенен агент против редица разпространени химически вещества в околната среда, такива като Ph1P, въздействащо негативно на дебелото черво, простатата, задстомашната жлеза и предизвикващо рак на млечната жлеза.

Начините, чрез които хлорофилът осигурява защита от различни видове рак, били установени в резултат на няколко изследвания.

При онкологични заболявания

Изследване, проведено през 2012 г. на хамстери, показало, че хлорофилът може да предотвратява и реверсира генетични мутации, свързани с рака на устната кухина, предизвикани от химическото вещество диметилбензатрацен (DMBA). В това изследване учените установили обратно изменение в 104 гена, които били подложени на вредното въздействие на DMBA.

Изследване, публикувано през 2014 г., изучило влиянието на редица добавки на задстомашната жлеза. То демонстрирало, че хлорофилът оказва антипролиферативно действие – той възпрепятствал разрастването на туморни или предтуморни клетки в задстомашната жлеза.

В изследване на раковите клетки в дебелото черво на човека, изследователите установили, че обработените с хлорофил клетки на колоректалния рак имали статистически намалена експресия на рибонуклеотидредуктазата (RR), ензим, използван от тези ракови клетки за синтез и възстановяване на своите ДНК. За сметка на инхибирането на RR хлорофилът направил тези ракови клетки по-малко способни да растат и по-възприемчиви към основните химиотерапевтични агенти на рака.

Относно рака на пикочния мехур през 2014 г. изследователи изучили комбинираните ефекти от хлорофила с фотодинамическа терапия, минимално инвазивно лечение на рака, при което химическото вещество атакува раковите клетки и после те се подлагат на въздействието на светлина с определена дължина на вълните.

В присъствието на фотосенсибилизиращо вещество фотодинамичната терапия генерира форма на кислород, която убива раковите клетки.

В това изследване учените, използвайки специална форма на хлорофил, показали, че в съчетание с фотодинамична терапия това е довело до примерно 85-процентно разрушаване на раковите клетки в пикочния мехур.

Изследователи от Университета в Кентъки открили, че когато клетки на млечната жлеза на човека се подлагат на въздействието на дибензопирен (DBP), се образуват канцерогени, опасни и нестабилни адукти на ДНК. Но в присъствието на хлорофил било наблюдавано снижаване с над 65% на количеството на адуктите на ДНК.

През 2014 г. било изучено влиянието на хлорофила на рака на стомаха при плъхове и, по-конкретно, влиянието на предаването на бета-сигнали за трансформация на фактора на растежа (TGF), път, който играе жизненоважна роля във формирането на рака. Хлорофилът демонстрирал силни ефекти в прекратяването на раковия растеж и метастазирането, принуждавайки авторите на изследването да заключат, че „хлорофилът е идеален кандидат за химиопрофилактика на рака”.

От 600 000 нови случаи на рак на черния дроб, ежегодно диагностирани в целия свят, според консервативни оценки, до 155 000 от тях са предизвикани от афлатоксини, открити в неправилно съхранявани продукти, включително фъстъци, царевица и други.

В изследване, проведено в Чили, изследователи представили убедителни доказателства за това, че афлатоксините, които предизвикват рак на жлъчния мехур при маймуни, са причина и за рака на жлъчката – водеща причина за смърт от онкологични болести при жените в Чили.

За щастие, изследвания показват, че хлорофилът може значително да понижи риска от развитие на рак на черния дроб, предизвикан от афлатоксини, чрез свързване с канцерогенните странични продукти от метаболизма на афлатоксина и, следователно, снижаване на биодостъпността на тези предизвикващи рак химически вещества.

В изследване, публикувано в списание Cancer Prevention Research, изследователи установили, че в доброволците приемът на 150 мг хлорофил дневно значително намалил абсорбцията на афлатоксин В.

Хлорофилът – антиоксидантен щит на митохондриите

Един от механизмите, чрез които хлорофилът осигурява защита от токсините на околната среда, е неговата дейност по очистване от свободните радикали, както в целия организъм, така и конкретно в митохондриите.

В изследване, публикувано през 2000 г., изследователи разгледали защитните ефекти на хлорофила на различни органи и митохондриалните мембрани при мишки и плъхове. Авторите на това изследване установили, че хлорофилът не само защитава мозъка, черния дроб и тестисите от окислително увреждане, но също така се оказал мощен неутрализатор на свободните радикали в митохондриите на черния дроб.

Накрая, при увреждане на митохондриите хлорофилът може да бъде много полезен за предотвратяване на хронични заболявания и преждевременно стареене.

По-ранно изследване на мишки показало, че едновременното въвеждане на хлорофил и някои тежки метали помага да се намали негативното въздействие на тези метали на организма.

 

Освен това изследвания на хлорела – микроводорасли, съдържащи голямо количество хлорофил – демонстрирали неговата способност да избавя организма от токсични метали и химически вещества, такива като живак, и да поддържа здрава обмяна на веществата, както обяснила доктор Аби Кенън, сертифициран диетолог и експерт по устойчиво развитие.

Не е ясно дали хелатиращите свойства на хлорелата (т.е. свързването с тежките метали) се дължат изключително на хлорофила или на комбинацията от съединения.

 

Стефан ПЕЙЧЕВ


 Брой: 32, 12 август 2021
 
 
Продукти
 
МАРИЯ ИНТЕГРАЛ
 
ПИМАКС С+БИОТИН (PIIMAX C+BIOTIN)
 
ХолеСтоп (KoleStop)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД