в-к Лечител
в-к Лечител
 

Психиатричната помощ в България се нуждае от реформа

Брой: 3, 17 януари 2019 - ВЪЗПАЛЕНИЯТА
В края на 2018 г. в Народното събрание се проведе кръгла маса на тема: „Психиатрията в България – предизвикателства и перспективи“. Форумът се организира по инициатива на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). В събитието участваха д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазването; доц. д-р Христо Хинков – директор на НЦОЗА; доц. д-р Михаил Околийски – експерт към офиса на СЗО в България; представители на отговорните държавни институции, на психиатричните болници, на центровете за психично здраве и др.
Националният консултант по психиатрия проф. Дроздстой Стоянов представи на участниците във форума доклад на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) от началото на ноември 2018 г., който съдържа основни препоръки за психиатричното обслужване в България.
Международните експерти от ЕПА посетиха страната ни през месец юли м.г., като визитата им включваше работни срещи и дискусии в Министерството на здравеопазването и НЦОЗА. Докладът е изготвен на база на наблюденията на експертите върху историята на психично-здравните услуги в България, правната рамка и икономическите показатели на страната ни, инфраструктурата и работната сила в тази област. По време на визитата си представителите на ЕПА посетиха също Клиниките по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, МБАЛНП „Св. Наум“, Държавната психиатрична болница „Свети Иван Рилски“ и други специализирани лечебни заведения.
В доклада се посочва, че сред проблемите и предизвикателствата в предоставянето на психично-здравни услуги в България са
нарушаването на човешките права и неприемливите условия, разпокъсаните грижи и липсата на съвместно планиране и отчетност
Констатирани са финансови проблеми, както и проблеми, свързани с персонала. От ЕПА установяват също, че има липса на консенсус между заинтересованите страни, както и негативни обществени нагласи към промени в организацията на психично-здравните грижи, които се отчитат като причина необходимата промяна да бъде избягвана. В доклада се посочва още, че е налице маргинализация на психиатрията като медицинска специалност.
В своя доклад ЕПА препоръчва да се определи национален клиничен ръководител с изпълнителна оперативна отговорност и власт за вземане на решения относно програмата за реформа. Той трябва да бъде избран съвместно от МЗ и Министерство на труда и социалната политика и да докладва директно на двамата министри.
Също така експертите препоръчват да се създаде национална работна група под председателството на националния клиничен ръководител, която да ръководи и изпълнява програмата за реформа.
Според ЕПА трябва да се отделят 10% от бюджета за здравеопазване за психично здраве и да се увеличат заплатите на квалифицирания персонал, като същевременно се подобряват чрез обучения уменията и моралът на работещите в сферата.
В реформата успоредно с научните и професионалните организации трябва да се включат пациентските и семейните сдружения, казват още експертите. Според техните препоръки трябва да се осигурят различни, но еднакво хуманни и висококачествени среди за грижа за всички пациенти с психични заболявания, включително и детска психиатрия, зависимости, умствено увреждане и съдебна психиатрия.
Важен аспект е и преодоляването на страха, че реформата ще доведе до намаляване на средствата за психично здраве, включително закриване на болнични легла.
От ЕПА препоръчват да се изпълняват национални планове за преодоляване на дискриминацията и подобряване на отношението към хората с психични заболявания, както и за подобряване на имиджа на психиатрите и всички работещи в областта на психичното здраве.
Международните експерти съветват и да се обърне внимание на
подобряването на обучението по психотерапия и психосоциални интервенции,
както и значително да се увеличи броят на обучаваните във всички психиатрични специалности, включително детска и съдебна психиатрия.
Доц. д-р Христо Хинков, директор на НЦОЗА, представи дейността на Центъра за повишаване на капацитета на специалистите от първичната извънболнична медицинска помощ в България за превенция и ранно откриване на психично-здравни проблеми. В тази връзка НЦОЗА стартира поредица от обучителни семинари за общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници от цялата страна.
В заключение д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването, посочи, че психиатричната помощ в България се нуждае от организационно и финансово укрепване, а решаването на натрупаните проблеми може да се постигне чрез обединяване усилията на отговорните институции, медицинските специалисти и неправителствените организации за формиране на правилните политики.

Елица ПАЛОВА


Брой: 3, 17 януари 2019
 
 
Продукти
 
ДИНАФОРС® екстра стронг
 
ВИВАНИЯ крем (VIVANIA)
 
ИМЮН ОУЛ (Immune-All)
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД