в-к Лечител
в-к Лечител
 

Въвеждат здравно образование в училищата

Брой: 48, 1 декември 2011 - ИНФЕКЦИИТЕ

     Учениците от 1 до 12 клас ще изучават и здравно образование. Това предвиждат подготвяни промени от МОНМ и МЗ, които ще бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание до края на годината, обяви зам.-министърът на здравеопазването д-р Кирил Добрев. Те ще залегнат в Закона за училищното и предучилищното образование. Целта е децата и младежите да получат нужната култура, която да им помага да съхраняват здравето си и да бъдат толерантни към хората с различни заболявания. 
     По думите на зам.-министъра на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, здравното образование ще включва теми като вредата от употребата на наркотици, превенция на ХИВ и СПИН, как да се храним здравословно, поддържане на добра лична хигиена, какво е донорството, как да се оказва първа помощ, как да пазим репродуктивното си здраве и др. на всяко училище ще се даде възможност само да изготви учебния си план. Тази проблематика би могла да залегне в обучението по биология и здравно образование, така и в задължително и свободно избираемите часове, както и в часа на класа. По решение на училището може да намери място и в извънкласни и извънучилищни дейности. Също така всяко учебно заведение ще трябва да има и конкретен план за осигуряване на здравословен начин на живот на учениците и преподавателите им. Това може да бъдат програми за здравословно хранене или пък за физическа активност. 
     Нуждата от подобно образование сред младите хора не само у нас, но и в ЕС е голяма. Международното проучване Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) показва, че процентът на учениците, които употребяват алкохол, цигари или други психоактивни вещества не е малък. Петата вълна на изследването се проведе през тази година в над 35 страни в Европа. В него участваха и 2200 български ученици на 16 години. Данните показват, че няма значителна разлика между поведението на българските младежи преди осем години при третата вълна на изследването и сега. Поне веднъж през живота си цигара са пушили 66% от всички анкетирани, а през 2003 г те са били 71%, сочат резултатите от проучването. През последните 30 дни поне една цигара са изпушили 39% от българските ученици. Поне едно питие в живота си са пили 87% от младежите, а през 2003 г. техният брой е бил 88%. През последните 30 дни поне веднъж са консумирали алкохол 65% от младежите, техният брой е същият и през 2003. Почти няма разлика и в броя на учениците, които са се напивали поне веднъж, те са около 45%. Употребата на марихуана поне веднъж през живота обаче нараства от 21% през 2003 г. на 24% през 2011 г. През последния месец поне веднъж е пушил трева всеки десети срещу всеки дванайсти през 2003 г. Увеличение в употребата на екстази обаче няма, тя се запазва на 4%.

     Елица ПАЛОВАБрой: 48, 1 декември 2011
 
 
Продукти
 
КОЛОНИК ПЛЮС® Боди клийнър
 
ЦИНКОСАН® (ZINKOSAN)
 
ДИНАФОРС® (DYNAFORCE)
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД