в-к Лечител
в-к Лечител
 

В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ПАТРОНИТЕ НА 36-о СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“

Брой: 3, 18 януари 2018 - МЕТАБОЛИТНИЯТ СИНДРОМ
В декемврийското приложение на „Лечител“ „За здравето на обществото“ (брой 50 от 14 декември 2017 г.) отпечатахме гражданския призив за възстановяване на името „Генерал Иван Колев“ на 36 СУ „Максим Горки“ в град София. Сега даваме глас на дискусия по темата.

В протокола от заседанието на Педагогическия съвет на 36 СУ „Максим Горки“, проведено на 01.06.2017 г., e записано, че Валентина Александрова - педагогически съветник, заявява: „... в писмото (Предложението на Сдружението за построяване на паметник на ген. Иван Колев относно ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на името „Генерал Иван Колев“ на 36 СУ „М. Горки“, София - Бел. авт.) има разминаване на историческите факти. Училището е носило следните имена: „Свети Кирил и Методий“ - от 1916 г.; „Иван Вазов“ - от 1920 г.; „Цар Симеон“ - от 1929 г.; „Ген. Иван Колев“ - от 1938 г. до 1950 г. (общо 12 години, а не 35, както е посочено); „Максим Горки“ – от 1950 г. до настоящия момент.“ Това изказване на г-жа Александрова става позиция и на Педагогическия съвет, залегнала в становището му относно предложението.
В „старата версия“ на историята на 36 СУ „М. Горки“, намираща се в сайта му до запознаването на Педагогическия съвет с предложението, е написано изречението: „От 1917 г. до 1952 г. училището носи името на генерал Иван Колев...“. Други имена на патрони на училището, освен това на Максим Горки, изобщо не се споменават тук. Има още едно важно изречение: „Училището дава начало на две нови училища в района“. Не пише обаче кога са открити и кои са имената им. В „новата версия“ на историята, която много се различава от старата, се появяват като патрони имената, изброени в протокола. Но две от тях обаче - на Иван Вазов и цар Симеон, се посочват като патрони на нови училища - клонове (филиали) на училището в район „Красно село“, т.е. на „Св. св. Кирил и Методий“, което е в унисон с цитираното второ изречение от „старата версия“ на историята, но е в противоречие с написаното в протокола, че училището в „Красно село“ е носило имената „Иван Вазов“ и „Цар Симеон“ съответно в периодите 1920-1929 г. и 1929-1938 г. Тъй като „историческите факти“, представени от г-жа Александрова, не са потвърдени и от друг източник, например цитиран архивен документ, изказал се на заседанието учител и пр., склонен съм да вярвам, че информацията в „новата версия“ на историята е по-достоверна, защото е подкрепена от конкретни датировки, номера на заповеди, номера на протоколи. Ако се окаже вярна „новата версия“ на историята на 36 СУ, логиката сочи коя е истината с имената на училището. Първото име на училището в „Красно село“, основано през 1915 г.,
е „Св. св. Кирил и Методий“ и то му е дадено през 1916 г. С него училището просъществува до 1938 г., когато приема името „Генерал Иван Колев“, а през 1950 г., при установения вече комунистически режим, му е наложено името „Максим Горки“. А „Иван Вазов“ и „Цар Симеон“ са имена на клонове на училището в „Красно село“, впоследствие станали самостоятелни училища. Каква е съдбата им през последвалите години, е друга тема.
Актуалната тема днес е: кой от трите досегашни патрона на 36 СУ - св. св. Кирил и Методий, генерал Иван Колев, Максим Горки, трябва да стане оттук нататък патрон на училището? Нашата позиция за сегашния патрон - Максим Горки, е вече обществено достояние чрез публикувания в медиите граждански призив: той не е заслужил тази висока чест! Допълнителни аргументи в подкрепа на позицията ни могат да се намерят при запознаване с предложението на Сдружението, както и от неговия отговор коментар относно становището на 36 СУ. Светите братя Кирил и Методий са може би най-удостояваните с признанието да бъдат патрони на голям брой образователни и културни институции. Най-много са, разбира се, училищата. В София са най-малко 13, в страната - десетки. И това е разбираемо. Началото са буквите, словото! Преди 9 септември 1944 г. на името на ген. Колев са кръстени две училища в България, едното е 36 СУ. След тази дата и двете са преименувани. Човечността и справедливостта налагат да се ВЪЗСТАНОВЯТ имената им. Естествено и логично е! Ако искаме да бъдем достоен и отговорен пред миналото си народ!
Каквото и да правят ръководството и учителите от 36 СУ, целта им е прозрачна! Понеже по никакъв начин не могат да защитят (как да защитят незащитимото?) пред българската общественост името на Максим Горки като безспорно „обществено приемливо“, което е законово изискване, за да бъде патрон на българско училище, те си сменят тактиката. Готови са да се откажат от сегашното му име Максим Горки (защо иначе ще предлагат алтернативни имена?), но в никакъв случай да не се допусне ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на името на генерал Иван Колев като патрон на 36 СУ. Ясно е защо. И как ще се опитат да постигнат това ли? Като следват древния и изпитан принцип „разделяй и владей“: ще противопоставят четирима велики българи - светите братя Кирил и Методий, Иван Вазов и цар Симеон на друг велик българин - генерал Иван Колев. Мисля, че за 36 СУ (ръководството и част от учителите) е без значение кой от трите предлагани патрона ще предпочете. За тях е важно едно - да не бъде името на генерал Колев! Това противопоставяне би било позорен антибългарски акт и сбъдване на заявеното преди години от директора на училището, че докато е на този пост, няма да допусне името на един военен да стане негов патрон! Ще оставим ли това да се случи?

Георги Чунчуков, член на УС на Сдружението за построяване на паметник на ген. Иван Колев в Добрич

Личности и организации подкрепят гражданския призив
Измаилската българска община Света София, град Измаил, Украйна, на Совет на общината разгледа инициативата на Сдружението и напълно сме за възстановяване името ген. И. Колев на 36 СУ, град София, и даваме съгласие на публикуване в българските медии на нашите мнения. Изразяваме надежда на държавните органи на България да приемат достойно решение за възстановяване името на бесарабски българин и достоен син на България Иван Колев на 36 СУ. Не може българите да се отделят, където са родени. Тогава как може да се отделят А. Теодор-Балан, А. Малинов, Д. Николаев и много други бесарабски българи, които са посветили целия живот на майка България. Всеки българин трябва да обича и подкрепя своята държава. Възстановяване името на 36 СУ, град София, открива път на учениците към патриотизма и гордост за своите герои.
С най-големи поздрави и надежда от името на Совета.
Н. ИВАНОВ, председател на българската община „Света София“

***
С голяма симпатия и подкрепа на инициативата!
Владимир Милчев – проф. д-р от Запорожки национален университет, историк.
***
Подкрепям от все сърце гражданския призив за възстановяване на името „Генерал Иван Колев” на 36 СУ в София. Генерал Колев „не е познат” на комунистическия режим в България, както и самите бесарабски българи са били непознати за Тодор Живков. Самата Русия се отказва от името Максим Горки, преименувайки градовете и улиците в Русия и Украйна. Името „Горки” е било наложено от съветската власт за всичките градове и паркове в СССР и България. Дори моят Харковски университет „Максим Горки” (предишното съветско име) сега се казва Харковски национален университет „В. Н. Каразин” (българин - основател на университета). Нали трябва да възстановяваме историческата истина. Може ли да се сравни името на ген. Иван Колев, толкова направил за независимостта на България, с името на Горки. Какво отношение има Горки към училището № 36 в София? Точно толкова, колкото моето име за остров Хокайдо в Япония.
Така че категорично подкрепям инициативата.
С уважение,
Михаил Станчев, доктор на историческите науки, професор на Харковския национален университет „В. Н. Каразин”, чуждестранен член на БАН.

***
Кметството на село Бановка и роднината (близките) на Иван Колев в пълния си състав ще поддържат възстановяването на името на генерал Иван Колев на 36-о образователно училище в град София.
Виктор Генчев, кмет на село Бановка, Украйна
***
Запорожкото областно дружество за българска култура, град Запорожие, Украйна, напълно подкрепя инициативата на Сдружението за построяване паметник на И. Колев, гр. Добрич, за възстановяването на името на достоен син на България, български военен офицер, генерал-лейтенант Иван Колев.
С уважение:
Васил Митков, председател на Запорожкото областно дружество за българска култура


Бел. ред. При отпечатването е запазен автентичният език на отзивите.

До Директора
на 36 СУ ,,Максим Горки’’, София
Уважаема г-жо Нотева,
Изпращаме Ви в писмен вид Призив на 17 обществени организации и 68 граждани, подкрепящи към този момент инициативата на Сдружението от град Добрич за построяване на паметник на ген. Иван Колев в града за възстановяване на името ,,Генерал Иван Колев’’ на 36 СУ ,,Максим Горки’’ в София.
Молим Ви, след като се запознаете внимателно с неговото съдържание, да потвърдите принципно съгласието си за провеждане на замисления дискусионен форум в София под следния наслов: ,,Обществено приемливо ли е в XXI век Максим Горки да бъде пат­рон на българско училище?’’.
Липсата на отговор на поканата на горепосочения адрес в рамките на един месец (разумен срок според нас) след датата на получаване на това писмо ще смятаме за отказ от участие.

10.11.2017 г.
С уважение:
Никола Григоров
Бел. ред. Писмото е със съкращения.

36 СУ не се отзова на поканата за участие в дискусионния форум. И правилно постъпи от своя гледна точка. Иначе как да защити незащитимото, като няма аргументи, а има опоненти? И аргументите са в ръцете на опонентите! Затова бяга като дявол от тамян от открита обществена проява.
Сега топката е в ръцете на Столичния общински съвет (СОС). И за миг не мога да повярвам, че в София, в СОС може да се случи онова, което се случи преди години в Кърджали, където общински съветници оскверниха паметта на воювалия за свободата и обединението на България генерал Васил Делов, отказвайки удостояването му посмъртно за почетен гражданин. 
Г. ЧУНЧУКОВ


Брой: 3, 18 януари 2018
 
 
Продукти
 
Мелатосел® ЛОНГ 1,9 mg
 
КАЛЦИЙ +
 
ЕХИНАМАКС® (ECHINAMAX)
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД