в-к Лечител
в-к Лечител
 

Стартира скринингов проект за ранна диагностика на белия дроб

Брой: 7, 13 февруари 2020 - ХОЛИНЪТ
Целта на проекта „Заедно срещу рака на белия дроб“ е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика в България алгоритъм, по който да се провежда скрининг на въпросното злокачествено заболяване. Организатори на инициативата са Българско дружество по кардиоторакална рентгенология и Сдружение “Въздух за здраве”.

Независимо от напредъка на медицината, ракът на белия дроб и днес остава едно от най-смъртоносните и ресурсоемки за лечение онкологични заболявания. Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 3% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време. В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-36% снижаване на смъртността след включените в скрининговите програми пациенти.

Пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб ще има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак, ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика в България алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

Това, което се ангажират да постигнат чрез проекта и с помощта на мултидисциплинарен екип от лекари, инженери, софтуеристи, логистици и комуникатори е:

• Организиране на образователни кампании за определени групи от населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб, включително с привличане на т.нар. труднодостъпни пациенти;

• Създаване на алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването;

• Изработване на протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове;

• Отчитане на получените резултати и оценка на ефективността от провеждането на скринингов проект на национално ниво;

• Реализиране на програма, целяща отказ от тютюнопушене на пушачите, включени в скрининговата програма.

Елица ПАЛОВА
Брой: 7, 13 февруари 2020
 
 
Продукти
 
ИСЛАМАКС (Islamax)
 
Крем за околоочния контур с Ройбос
 
Убикапс – убиквинол 50mg
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД