в-к Лечител
в-к Лечител
 

ЕРЕКТИЛНAТA ДИСФУНКЦИЯ Е ПОКАЗАТЕЛ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ

Брой: 4, 23 януари 2020 - БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
Еректилната дисфункция означава неспособност да се получи и/или поддържа ерекция, достатъчна за извършване на сексуалeн акт. Често срещано състояние сред мъжете. Изразена в различни степени, тя варира от 19 до 52%, като нараства прогресивно с възрастта. В миналото се смяташе, че се развива на психична основа.
Проучванията в наши дни показват наличието на връзка между нея и сърдечно-съдовите заболявания. С използване на метода доплер (метод за определяне скоростта на кръвната циркулация с ултразвук) е констатирано, че при 80% сексуалните дисфункции има и съдова етиология. Излиза, че еректилната дисфункция представлява ранен признак на ендотелна дисфункция и ранна сърдечна атеросклероза и може да служи като прогностичен показател на едно сърдечно-съдово заболяване.

Еректилната дисфункция е тясно свързана с възрастта, хипертонията, диабета, пушенето, хиперхолестеролемията и намалението на HDL-холестерола в кръвта (високо наситени с холестерол липиди), които вкупом представляват сърдечно-съдови рискови фактори. Едно проучване показва, че новозаболелите от диабет развиват, рано или късно, от 20 до 80% напреднала атеросклероза и в 87% еректилна дисфункция.

 Еректилната дисфункция е не само свързана със сърдечно-съдовите заболявания, но оказва негативно влияние на тяхното лечение. В неотдавнашно проучване на 76 болни със стабилна сърдечна симптоматика, дисфукцията е установена в 75%. При повечето от пациентите, подложени на медикаментозно лечение (диуретици, бетаблокери, статини) тя трудно се разграничава от страничния ефект на използваните медикаменти. Следва да се допълни, че еректилната дисфункция, освен че е тясно свързана със сърдечно-съдовите заболявания, има и психопатологична основа.

Еректилната дисфункция и сърдечно-съдовите заболявания

Етиологичната връзка между еректилната дисфункция и сърдечно-съдовите заболявания е ендотелната дисфункция. Съдовият ендотел (слоят от клетки, покриващи вътрешните стени на артериите) е ендокринно функционираща система, която осъществява активна връзка между кръвта и съдовата стена. Тя регулира много физиологични функции, като съдовия тонус, прилепване на тромбоцитите към съдовите стени, коагулацията, възпалението, клетъчната пропускливост. Секрецията на различни локални елементи (медиатори) подпомагат нормалното оросяване на тъканите с кръв. Един от най-важните е азотният окис (NО). Той е силен съдов разширител и неутрализатор на тромбоцитното натрупване. Играе важна физиологична роля в разширяване артериите на пениса и в предизвикването на ерекцията. Намалението на NО се явява като основа в патогенезата на ендотелната дисфункция, която от своя страна осъществява връзката между еректилната дисфункция и различните форми на сърдечно-съдовите болести, особено в присъствието на техните рискови фактори.

 Асиметричният диметил-аргинин, подтискащ синтезата на NО, бе идентифициран като рисков фактор при сърдечно-съдовите заболявания и е използван като

 серумен показател

на ендотелната дисфункция. Той е силно повишен при случаите с еректилна дисфункция и сърдечно-съдови болести, в сравнение с тези, страдащи само от еректилна дисфункция.

 Повишената дебелината на средния слой на сърдечните артерии има пряка връзка с еректилната дисфункция и се явява като важен показател на нейната тежест. От друга страна, при болни със сърдечно-съдови рискови фактори, еректилната дисфункция говори за присъствието на безсимптомна атеросклероза на сърдечните артерии.

 Съотношение: самостоятелна еректилна дисфункция и сърдечно-съдови заболявания

Споменатите по-горе наблюдения подсказват, че еректилната дисфункция представлява първата клинична манифестация на заболяване на сърдечно-съдовата система. Тридесет пациенти със самостоятелна еректилна дисфункция, без сърдечно-съдови рискови фактори, са тествани за нарушение на съдовата система, в сравнение с двадесет и седем здрави лица. Съдовите стойности са проверени чрез ултразвук и скенер. При пациентите с еректилна дисфункция, разширението на брахиалната артерия е съществено намалена в сравнение с тази при здравите лица. Този резултат подсказва, че самостоятелната еректилна дисфункция се дължи на промяна във функциите на ендотела на артериите. Тъй като ендотелната дисфункция играе важна патогенична роля в развитието на атеросклерозата, смята се, че еректилната дисфункция представлява една ранна, тиха манифестация на заболяване на сърдечно-съдовата система.

 В друго проучване на 70 пациенти със самостоятелна еректилна дисфункция без анамнеза за сърдечно-съдови болести е измерена ендотелната функция на брахиалната артерия чрез ултразвук и наличието на калцификати в сърдечните артерии, чрез скенер-томография и сравнени с група от 73 здрави лица. Двете групи са еднакви по възраст и сърдечно-съдови рискове. В сравнение с контролната група, резултатите показват намалено разширението на брахиалната артерия и наличие на калцификати на артериите при пациентите с еректилна дисфункция. Авторите заключават, че еректилната дисфункция предсказва асимптоматична клинична форма на сърдечно-съдово заболяване и че сърдечно-съдовата патология е по-тежка в присъствие на еректилна дисфункция.

 При проучване на 300 пациенти с еректилна дисфункция, едновременно със сърдечно-съдови заболявания, потвърдени с ангиография, се установява, че еректилната дисфункция се проявява в течение на 3 години преди първите клинични признаци на сърдечно-съдовата патология.

 Горните факти дават основание да се смята, че еректилната дисфункция представлява алармиращ сигнал за ендотелна дисфункция и възможна ранна сърдечна атеросклероза. И че невъзможността да се стигне до ерекция може да служи като прогнозиращ показател на едно сърдечно-съдово заболяване.

Теория за артериалния калибър

Някой автори предлагат хипотезата “артериален калибър”, която би могла да обясни защо еректилната дисфункция се манифестира по-рано. Диаметърът на пенисната артерия е твърде малък - 1-2 мм, докато сърдечната артерия е широка 3-4 мм, а мозъчната 5-6 мм. Една атеросклерозна плака с определен размер ще предизвика различно препятствие, в съответствие с калибъра на съответната засегната артерия. Намалението на потока на кръвта в една тясна артерия ще бъде по-силно изразено клинично, отколкото в една по-широка, което може да остане и клинично безсимптомно.

Клинична проява на самостоятелната еректилна дисфункция

Едно неотдавнашно проучване с използване на доплеровия метод показва, че 50% от хората с еректилна дисфункция, без свързване със сърдечно-съдови заболявания, имат значителни съдови увреждания на сърдечните и на задколенните артерии.

 При урологичен преглед на 178 пациенти е установено, че тези с еректилна дисфункция имат в 40% толкова силно изразени сърдечно-съдови рискове, че трябва да претърпят едно подробно изследване, преди да се започне лечението им.

 

Проф. д-р Христо ОДИСЕЕВ

 Брой: 4, 23 януари 2020
 
 
Продукти
 
МАГНЕЗИЕВ ЦИТРАТ (Magnesia citrate)
 
Комплекс Кръвно налягане - Хидокар
 
ЧАНКА ПИЕДРА - стоун брейкър
 
Lechitel.BG :::
 
Биомаре Имуно
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД