в-к Лечител
в-к Лечител
 

Показател за успех е броят на успешните операции

Брой: 48, 28 ноември 2019 - ПСОРИАЗИСЪТ
Д-р Константин Желев ДИМОВ е магистър по дентална медицина, хуманна медицина и здравен мениджмънт. Специалист е по лицево-челюстна (ЛЧХ) и орална хирургия.
Има множество субспециализации във водещи травматологични центрове в гр. Улм, гр. Берлин, гр. Виена, гр. Грац.
Той е член на Експертния съвет по лицево-челюстна хирургия към Министерството на здравеопазването, както и на Европейската асоциация по лицево-челюстна хирургия. До септември 2019 е завеждащ Отделение по лицево-челюстна хирургия УМБАЛСМ „Пирогов“. Консултант по ЛЧХ в УМБАЛ гр. Бургас и МБАЛ гр. Дупница. В момента практикува в болница „Св. Анна“, София.

• Здравейте! Много хора претърпяват катастрофи по пътя. Какъв е процентът на лицево-челюстните травми при тях? Знам, че при критични ситуации на пътя много пациенти са карани директно в „Св. Анна“.

- Травмите в областта на лицето при пътно-транспортните произшествия (ПТП) заемат между 20 и 30% от нараняванията на цялото тяло, като могат да бъдат изолирани травми на лицето или съчетани с поражения на други органи и системи. Пътно-транспортните произшествия в съвремието са високо енергийни и пораженията върху тялото са в повечето случаи съчетани, т. нар. политравми. Важно е пациентите с подобни наранявания да попаднат в специализирано болнично заведение, където има и Клиника по ЛЧХ, за да им бъде оказана навременна, адекватна и дефинитивна медицинска помощ.

Точно такова място се оказва УМБАЛ „Света Анна“ с високо технологично спешно приемно отделение, където пациентите се обработват, триажират и се насочват в операционните зали, реанимационните отделения или в профилните отделения. Създадената перфектна организация по прием и обработка на спешен болен, съчетана с наличието на високотехнологична апаратура в самото спешно отделение и наличието на специалисти от всички области на медицината, дефинира „Св. Анна“ като съвременен и предпочитан от пациентите спешен център.

Вие сте второ поколение лицево-челюстен хирург. Това помага ли Ви? Баща Ви, д-р Желю Димов, сподели ли опита си с Вас?

- Да, така е и аз съм горд с този факт, защото имах и имам все още възможността да черпя от неговия огромен и безценен опит, като лицево-челюстен хирург и като лекар. Той положи основите на спешното лечение на болни с травма на лицето, съчетана с  черепно-мозъчна травма. Работим заедно в трудни моменти при диагностиката и при определяне на поведението на лечение - при тежки случай. Да нося неговото име е едновременно гордост и отговорност - гордост, защото той е един от малкото лекари, осмелили се да се занимават с тежките травми на лицето. Аз нося името му и отговорност както към него, така и към пациентите, защото продължавам по пътя, който той е поел, прилагайки съвременни и високотехнологични методи при лечението на пациенти с тежки съчетани травми.

Колаборирайки с колеги от другите градове, успяваме да сме от помощ както на тях, така и на пациентите. Благодарение на добрата наземна и въздушна транспортна комуникация на „Св. Анна“, пациентите нуждаещи се от помощта ни, достигат до нас своевременно.

През годините на практиката Ви (имате наблюдения и от своята практика и от тази на баща си) появиха ли се тенденции във вродените аномалии? Например да са много повече като брой или от конкретен вид (отокраниостенози, лицеви хиперплазии…)?

- Не бих могъл да твърдя, че са нараснали като брой, но бих искал да отбележа факта, че още от родилното отделение се свързват с нас за консултации, личните лекари насочват за преглед. И, че родителите в съвремието са по-информирани и търсят лекарско мнение, включително за някой не толкова явни проблеми като клепнали, деформирани уши или тяхната липса, проблеми с развитието на челюстите, зъбно-челюстни малформации - заешка устна, вълча уста, вродени заболявания на меките тъкани на лицето - лимфангиоми, хемангиоми, невуси, вродени шийни кисти и мн. други.

Увеличеният през годините брой се дължи  по-скоро на по-добрата ранна диагностика и на по-лесната достъпност до специалист, от колкото на по-високата честота на възникване.

Относно лицево-челюстна онкология – кога се налага оперативна намеса и кои са най-съвременните методи?

- Лицево-челюстните онкологични заболявания са малко по-различни от онкологичните заболявания на другите зони на тялото. Разбира се, онкологичното заболяване засяга цялото тяло, но диагнозата на пациент с онкозаболяване в областта на лицето, буквално е „изписана“ на лицето му. Пациентите страдат не само от болки и деформации, но също така и от факта, че се асоциализират поради видими деформации, постоперативни дефекти в областта на лицето или засягане на говора и храненето.

Съвременното лечение е пряко свързано с ранната диагностика и профилактика на заболяванията на лицето. Тук в съображение влизат и редовните посещения при личен лекар и или дентален лекар. Колкото по-рано е диагностирано едно онкологично заболяване, толкова по-успешно е лечението му.

За съжаление, действителността е друга. Пациентите идват когато вече е трудно и дори невъзможно да им се помогне, т.е. с авансирали, напреднали фази на развитие на онкологичното заболяване.

За да променим този факт, Клиниката по ЛЧХ при „Св. Анна“ работи в тясно сътрудничество с голям брой дентални и общо практикуващи лекари  както от столицата, така и от други градове и при съмнение от тяхна страна за наличието на процес, пациентът са насочва към нас. Този процес на „пресяване“ на пациентите има своите позитивни резултати - ранното откриване на онкозаболяване ни позволява да бъдем минимално инвазивни при хирургичните интервенции, спазвайки принципа да се отстрани тумора до здраво, и с последваща нискодозова  радиация да постигнем максимално голям срок на преживяемост и то с високо качество на живот.

При необходимост се извършват и операции по отстраняване на части от лицето, засегнати от тумори, като стремежът е да се възстанови хармонията на лицето посредством едномоментни пластично-реконструктивни операции.

В клиниката по ЛЧХ в болница „Св. Анна“ се прилагат микросъдови реконструктивни методи, пластично-възстановителни методи с използване на т.нар. индивидуални импланти, по известни сред хората като 3D принтирани „части“, технология до скоро неприложима поради високата си цена, но поради тясното си сътрудничество с водещи технологични центрове в Германия и в Русия ние успяхме да постигнем реално достижими цени и срокове за доставка.

Какво представляват най-съвременните хирургически техники във вашата област?

- Техниките на оперативните интервенции в хирургията не са драстично променени в съвремието. Променени са и са развити технологиите и материалите, които използваме.

С развитието на микрохирургията имаме възможност да преместваме и да присаждаме тъкани и кости от една област на друга, които, с помощта на съвременни материали, се фиксират. Можем да проследим по време на операцията, чрез прилагането на интраоперативен рентгенов контрол, дали сме си свършили добре работата.

Нашата клиника е оборудвана със съвременен микроскоп и оптична система за ендоскопска хирургия, очакваме в най-скоро време доставяне на интраоперативна система за навигация и рентгенов контрол, с което ще се наредим до най-съвременните клиниките по лицево-челюстна хирургия в света.

Травматичните увреди-счупвания на костите на лицето лекуваме чрез съвременни методи посредством минимални разрези и плакова остеосинтеза. Материалите, които използваме, са на реномирани производители в световен мащаб и препоръчани като избор от европейските и световни асоциации на лицево-челюстните хирурзи.

По колко пациенти преминават годишно през Клиниката по лицево-челюстна хирургия в „Св. Анна“? Какво е бъдещето на тази клиника?

- През клиниката годишно преминават между 900 и 1100 пациенти. Разбира се, това е броят на приетите и лекувани в болнична обстановка пациенти. Освен тях през спешният (денонощен) кабинет по ЛЧХ за 24 часа преминават средно по 30 пациента за прегледи и консултации.

Но не толкова броят на преминалите, колкото на повторно  и/или неколкократно приеманите пациенти, е показател за успешно проведеното лечение. При нас процентът на рехоспитализации е сведен до минимум - 3%  до 5% от общо оперираните са хоспитализирани повторно по повод ранни или късни усложнения.

Друг показател за качеството на лечебния процес е и обемът на хирургичната дейност, броят операции с голяма и много голяма сложност – при нас той е 65%.

Средният болничен престой е сведен до 3 дни и т.н.

Тези показатели, с наличието на добре подсигурена както материална, така и технологична база, добрата колаборация с колегите от УНГ, Неврохирургия, Анестезиология и Реанимация и  бих казал най-силното и добре организирано спешно приемно отделение на територията на столицата, с право Клиниката по ЛЧХ  може да се нарече Национален консултативен център по лицево-челюстна хирургия.

С развитието на комуникациите клиниката би могла да бъде от методична и консултативна помощ на колегите от други болници както в столицата, така и в страната.

Друг аспект в развитието на клиниката е разкриването в близко бъдеще (най-вероятно началото на 2020 г.) на денонощен център по орална хирургия и дентална медицина. Това ще позволи на столичани и гостите на столицата да използват денонощно услугите на дентален лекар при наличие на неотложни дентални проблеми.

Надявам се в края на годината, след приключване на строително-ремонтните дейности по клиниката да успеем да предоставим най-високо качество на здравната услуга в най-съвременна болнична обстановка.

 

Интервюто взе

Мартина ЗИНОВИЕВАБрой: 48, 28 ноември 2019
 
 
Продукти
 
КРОМИСАН (KROMISAN)
 
Тоалетно мляко с Ройбос
 
Регенериращ нощен антиоксидантен крем с Ройбос
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД