в-к Лечител
в-к Лечител
 

ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛД ТРЪМП

Брой: 23, 4 юни 2020 - СМАРТФОНИТЕ
Преди десетина дни здравното състояние на президента Доналд Тръмп стана обект на бурни полити-чески спекулации. Лекарят Рони Джаксън, завеждащ здравната служба в Белия дом, изнесе резултатите от първия пpеглед на президента от поемането на поста.
Той ги прецени като напълно нормални и че сърцето му функционира „великолепно”. Президентът, на 71 години, ползва няколко вида лекарства, включващи и розувастатин и аспирин. Обаче нивото на общия му холестерол е високо - 223 mg/dl (изискуемото нормално ниво е до 200 ml/dl), а нивото на LDL холестерола е
143 mg/dl (оптималната норма е под 100 mg/dl). Телесното тегло на президента е 239 паунда (около 108 kg), а индексът на телесната маса е 29, които го класират с наднормено тегло и на границата на затлъстяването. Освен това е принуден да повишава дозата на розувастадина и да поддържа спе-циална диета поради липсата на физическа активност. Въпреки горните резултати, Джаксън заклю-чава: „Здравното състояние на президента е ОТЛИЧНО”.
Изнесените резултати незабавно предизвикаха противоречиви реакции. Кардиологът Санджей Гупта, член на Нюйоркската академия на науките (New York Academy of Science), отхвърля направе-ната благоприятна оценка на Джаксън. Според него резултатите подсказват, че президентът има сърдечно-артериална болест. Той обръща специално внимание на резултатите от измерването на сърдечния калций, който причинява плаки в сърдечните артерии. Въпреки използваните медика-менти, сърдечният калциев индекс на президента постепенно нараства: от 34 през 2009 г. на 98 през 2014 г. и до 133 през 2018 г. Според Гупта индексът над 100 предсказва висок риск на сърдечна бо-лест и сърдечен инфаркт.
Ерик Топол, един от най-известните кардиолози в САЩ, подчертава риска относно високото ниво на холестерола. Той критикува Джаксън за използване на думите „отлично здраве”. Обаче Tопол, (а и други кардиолози), не е съгласен с прекалено високата оценка на сърдечния калций. Според него той става опасен след като достигне индекс 700 и повече. Освен това той отхвърля и опасността от теглото. Вредно влияние има само абдоминалното затлъстяване.
Освен за физиологичните здравни показатели на президента, в пресата излязоха и различни мне-ния за психичното му състояние. Според правилото на Голдуатер, приспособено от Американската психиатрична асоциация, на психиатрите се забранява да дават публични становища относно умст-веното и психичното състоянието на лице, без да бъде прегледано от тях и без негово съгласие. Въпреки това някои психиатри направиха публични оценки. Съдебният психиатър Банди Лий от Йейлската медицинска школа (Yale School of Мedicine) не спазва това правило и често прави пуб-лични изказвания за психичното състояние на президента. Друг виден американски психолог Кери Сулковиц пише, че президентът има някои признаци на мозъчни здравни патологии. Макар че на-последък Асоциацията наново предупреди за правилото на Голдуатер, използванeто на психиатри-ята за политически цели продължава.
Лекарят и журналист Лорънс Алтман, сътрудник на авторитетния вестник „New York Times“, изле-зе с публична препоръка: по време на изборните кампании за президент, всеки кандидат следва да представи публично пълно досие за здравното си състояние, за да могат избирателите да преценят дали той е годен да изпълнява ролята на президент. С това ще се предотвратят до известна степен и политическите спекулации.

The Lancet

Превод от английски
 проф. д-р Христо ОДИСЕЕВ
София, 13. 02. 2018 г.


Брой: 23, 4 юни 2020
 
 
Продукти
 
ДИЕТ ФИБРА МЮСЛИ (DIET fibra Muesli)
 
РОЙБОС (ROOIBOS)
 
КАРДИОСАН (CARDIOSAN)
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД