в-к Лечител
в-к Лечител
 

Проф. Екатерина ТИТЯНОВА: Необходима е профилактика, за да се ограничат инсултите

Брой: 31, 5 август 2010 - КОКА-КОЛАТА

     Проф. Екатерина ТИТЯНОВА е ръководител на Клиниката по функционална диагностика на нервната система при Военномедицинска академия. Тя е автор и съавтор на монографии, учебници и редица публикации у нас и в чужбина в областта на неврологията и социално-значимите заболявания. Специализирала е в престижни университети в Австрия, Германия, САЩ, Мексико и Финландия. От 2005 г. е председател на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика, а от миналата година е зам.-председател на фондация „Предпазване от мозъчен инсулт“. Внедрила е у нас нови диагностични и терапевтични методи в областта на неврологията, двигателния контрол на походката и автономните нарушения на нервната система. Създала е школа по невросонология и лицензирани специалисти в цялата страна. Специалист е по здравен мениджмънт, експерт на Министерството на здравеопазването по акредитация на лечебните заведения за болнична помощ и диагностично-консултативните центрове и външен експерт по неврология към Националната здравноосигурителна каса. Член е на редица международни организации и е носител на престижни национални и международни научни награди. 
     През втората половина на юни в София се проведе конференция по проекта „Паладин“ на програма „Grundtvig“ на Европейската комисия. Темата беше посветена на здравето на хората в планинските рейони у нас. Проф. Титянова също взе участие, поставяйки акцент на въпроса „Активно дълголетие - мисия на 21 век“. „Лечител“ писа за събитието в брой 26 от 1 юли т.г. 
     Разговаряхме с проф. Титянова по повод дейността на Клиниката по функционална диагностика и за нуждата от профилактика на съдовите инциденти с цел подобряване качеството на живот на възрастното население у нас.

     • Проф. Титянова, кои са най-честите неврологични заболявания сред българите? 
     - У нас най-чести са мозъчносъдовите заболявания. България е неизменно на едно от първите места по смъртност от мозъчен инсулт в света през последните три десетилетия. По данни на Националния статистически център, от мозъчен инсулт заболяват средно около 50 000 души годишно, сред които 85% са остри исхемични инсулти. През последните 5 години се наблюдава тенденция за нарастване на смъртността от мозъчносъдови заболявания, като през 2008 г. броят на починалите е с 9,8% по-голям спрямо този през 2004 г. Още по-тревожен е фактът, че се наблюдава спадане на възрастовата граница на инсултите, особено при мъжете, при които и смъртността е по-голяма. Имаме случаи на съдови инциденти при пациенти, които не са навършили 45 години. Ето защо българинът трябва да полага повече грижи за своето здраве като наблегне особено на ранната профилактика. Първата стъпка за това е да се проведе скрининг за рисковите фактори, увреждащи мозъка, което би трябвало да бъде основна задача на общопрактикуващите лекари. Една от целите на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика е да въведе невросонографното изследване (известно като доплерова сонография) като задължителен скрининг веднъж годишно при лица над 50-годишна възраст. Сега пациентите нямат право да получат талон за подобно профилактично изследване. 
     Провеждането на скринингово ултразвуково изследване за откриване на мозъчна атеросклероза цели да идентифицира лицата с повишен риск от мозъчен инсулт. По този начин могат да се оформят най-общо три групи сред населението - напълно здрави лица, такива с рискови фактори, и болни с клинични прояви на мозъчносъдова болест. Здравите българи е желателно да проследяват своето здраве на всеки 5 години. Тези с рискови фактори е нужно да провеждат изследвания веднъж годишно, а болните, които вече страдат от мозъчно заболяване, подлежат на изследване поне два пъти годишно или по-често в зависимост от тежестта на съдовата патология. Поведението при всяка група се определя от вида и броя на рисковите фактори, локализацията и тежестта на съдовия процес и вида на мозъчносъдовата болест. Прилагат се немедикаментозни подходи (диета, двигателен режим, хранителни добавки и др.), медикаментозни и/или реконструктивни (оперативно отпушване на артерията или поставяне на стент) методи на лечение, насочени към контролиране на атеросклерозата на всеки 3-6 месеца. Показано е, че адекватната профилактика значително намалява последиците от мозъчносъдовата болест, снижава риска от инвалидизация и повишава качеството на живот през всички възрасти. 
     Ние сме си поставили амбициозна задача съвместно с Асоциацията за развитие на планинските общини да профилактираме сърдечносъдовите и мозъчносъдовите заболявания сред планинското население чрез програма за обучение и самообучение в насока на превантивно поведение, здравословно хранене и активно стареене на планинците. Както знаете, медицинското обслужване в тези региони страда по отношение на кадри и оборудване, а в някои отдалечени и обезлюдени села дори няма лекар и медицински пункт. 
     • С каква техника разполага Клиниката по функционална диагностика на нервната система във ВМА? 
     - Клиниката, която ръководя, е първата специализирана клиника по функционална диагностика на нервната система у нас. Наред с обичайните неврологични заболявания, каквито са инсултите, дисковите хернии, главоболието, леките черепномозъчни травми, в нея се диагностират и повечето гранични състояния, протичащи с неврологична симптоматика. Особено полезни сме при болни със съчетана атероматоза, при които се налага отпушване на съдовете посредством поставяне на стент или оперативно отстраняване на стенотичните участъци. Прилагаме високоспециализирани диагностични методи, някои от които са уникални за страната. Разполагаме с най-модерния апарат за ултразвукова диагностика с възможност за ултразвукова ангиография и четириизмерно изобразяване на структурата на изследваните артерии, вени и прилежащи структури. Това е от важно значение за избора на терапевтичен подход при болни с каротидни стенози, тъй като предоставя възможност за неинвазивно изобразяване на морфологията на съдовия процес и провеждане на оперативно лечение без ангиография (инвазивно контрастно изследване на съдовете). Ултразвуковата диагностика е напълно безвредна за пациента. Преди години, за да се пристъпи към операция, ангиографията беше задължителна, което носеше риск от усложнения и удължаваше срока до оперативното лечение. 
     Клиника разполага с електроенцефалографна лаборатория, оборудвана със съвременна апаратура за изследване на пациенти с различни припадъчни състояния. Разполагаме и с портативен електроенцефалограф, което ни дава възможност за диагностика до леглото на коматозно болните. Това е от значение за определяне на вида и дълбочината на комата като подпомага диагностирането на мозъчната смърт. 
     При заболявания на периферната нервна система и нервно-мускулния апарат в клиниката се прилага невроелектромиография. Лабораторията е окомплектована с апаратура за рутинна и функционална електромиографска диагностика, изследване на различни видове евокирани потенциали и провеждане на магнитна стимулация. Тези изследвания могат да се прилагат и по време на неврохирургични операции, което намалява риска от интраоперативни усложнения. 
     В клиниката са базирани специализирани комисии за лечение на множествена склероза, епилепсии и паркинсонова болест по програми на НЗОК. Провеждат се експертни дейности и мултицентрови международни проучвания. 
     • Какво означава транскраниална доплерова сонография? 
     - Това е ултразвуков метод за директно изследване на скоростта на интракраниалния мозъчен кръвен ток, който намира широко приложение при съдовите заболявания на главния мозък. Дава едновременно информация за проходимостта на мозъчните артерии и вени, за ефективността на колатералното кръвообращение и за наличието на съдова патология. Чрез него се регистрират микроемболични сигнали от различен произход, които са честа причина за запушване на артериите. Едно от основните й приложения е при лечението на острия исхемичен инсулт чрез тромболиза - медикаментозно разграждане на тромба, запушващ артерията. Подробна информация за това ново лечение на инсултите можете да намерите в книжка 1/2010 г. на списанието „Невросонография и мозъчна хемодинамика“, чийто редактор съм. То се разпространява безплатно и има електронна версия на сайта на Асоциацията www.neurosonology-bg.com. 
     • Кои пациенти могат да се обръщат към клиниката и да се възползват от модерната образна диагностика? 
     - Всеки болен с неврологични проблеми може да бъде изследван и лекуван. Здравноосигурените плащат само потребителска такса, а тези, без здравни осигуровки - могат да платят по ценоразпис на ВМА.

     Интервюто взе Елица ПАЛОВАБрой: 31, 5 август 2010
 
 
Продукти
 
ЕХИНАМАКС® (ECHINAMAX)
 
БЕТУЛИК (BETULIC)
 
Витатабс® Мулти Джуниър
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД