в-к Лечител
в-к Лечител
 

Здравото сърце помага за предпазване от когнитивен спад

Брой: 30, 23 юли 2020 - МЪЖКО ЗДРАВЕ

При хората в по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания се наблюдава по-голям спад на познавателната функция, в това число увеличаване на характерните маркери за „Алцхаймер“, демонстрира изследване. Това предполага, че следенето и контролирането на сърдечно-съдовия риск може да е ключово за поддържане и подобряване на когнитивното здраве в по-напреднала възраст.

Деменцията е сериозен проблем за общественото здраве. Тя засягаше 50 млн. души през 2017 година, а предвижданията на СЗО са за 82 млн. към 2030. Понастоящем няма ефективно лечение и затова откриването на модифицируеми рискови фактори, които могат да забавят или да предотвратят развитието на деменцията, е от особено значение.

Предишни изследвания установиха как фактори за сърдечно-съдов риск са свързани с по-малък обем на специфични мозъчни региони като бялото, сивото вещество и хипокампуса, но откритията бяха непоследователни. При новото проучване авторите съпоставиха оценки на общия сърдечно-съдов риск по модела на Фрамингам (FGCRS), които комбинират демографска информация с традиционни сърдечно-съдови фактори за оценяване на бъдещия риск, с дългосрочния спад на когнитивната функция при хората.

Изследователите проследили 1588 участници без деменция в Проекта „Ръш“ за паметта и стареенето в продължение на 21 години. Средната им възраст била 79,5 години. Тяхната FGCRS била определена в началото и категоризирана в най-ниска, средна и най-висока група според степента на сърдечно-съдовия риск. Всяка година били оценявани епизодичната (паметта за ежедневните събития), семантичната (дългосрочната), работната (краткосрочната) памет, визуално-пространствената способност (способността за разпознаване на визуални и пространствени връзки между обектите) и скоростта на възприятие (способността за точно и пълно сравняване на букви, числа, образи или модели) с помощта на 19 теста за получаването на съвкупна оценка.

В края на изследването резултатите показали, че по-високият сърдечно-съдов риск бил свързан с по-бърз спад в епизодичната, работната памет и скоростта на възприятие. Авторите разгледали и данни от изследвания с ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) на подгрупа пациенти, и установили, че по-високата FGCRS се свързвала с по-малък обем на хипокампуса, кортикалното сиво вещество и мозъка като цяло. Намаляването на хипокампуса и сивото вещество са типични маркери за свързана с „Алцхаймер“ невродегенерация. Изследванията с ЯМР показали и по-голям обем на хиперинтензиите в бялото вещество - бели петънца върху мозъка, които водят до функционален спад на съответния регион.

Епизодичната и работната памет били свързани с обема на хипокампуса, а скоростта на възприятието - с хиперинтензиите в бялото вещество.

При липсата на ефективни терапии за деменцията трябва да следим и контролираме сърдечно-съдовия риск като начин за поддържане на когнитивното здраве с напредване на възрастта, казват авторите. Резултатите от тяхното изследване предлагат полезен инструмент за оценка на риска от деменция и подкрепят препоръките за агресивно контролиране на факторите за сърдечно-съдов риск на средна възраст.

 Превод от английски
Лина ПОПОВАБрой: 30, 23 юли 2020
 
 
Продукти
 
БЕТАМАКС®
 
Витамар Джуниър
 
Мелатосел® ЛОНГ 1,9 mg
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД