в-к Лечител
в-к Лечител
 

Някои продукти, на които онкопациентите е добре да обърнат внимание

Брой: 11, 15 март 2018 - ХИМИОТЕРАПИЯТА
Витамин К
Твърди се, че витамин К може да потиска ефективността на антикоагулантната терапия, но в действителност, се оказва, че той увеличава активността на кумадина срещу новообразувания. В изследване на пациенти с ревматоиден артрит, които приемали метотрексат, добавките с фолиева киселина не понижавали антипролиферационната терапевтична ценност на метотрексата. В едно изследване пациенти с рак на устната кухина, които получавали инжекции витамин К3 преди лъчева терапия, удвоили своите шансове (от 20% на 39%) за 5-годишна преживяемост и добро качество на живот. Животни с имплантиран тумор показали значително подобрение на антитуморния ефект от всички химиотерапевтични препарати при използване в комбинация с витамини К и С. В културни клетки на левкемия витамини К и Е, добавени към 5 единици препарати за химиотерапия, дали 300% подобрение в потискането на растежа. Животните, на които давали метотрексат и К3, показали подобрение в лечението, при това токсичността на захранваните тъкани не се увеличавала.
Витамин С
Мишки с тумор, на които били давани високи дози витамин С заедно с прооксиданта адриамицин, имали увеличена продължителност на живота, при това антитуморните свойства на адриамицина не се понижавали. Пациенти с рак на белите дробове, на които преди, по време и след лъчева и химиотерапия давали антиоксидантни добавки, демонстрирали по-успешно разрушаване на тумора и значително увеличена продължителност на живота. Мишки с тумор, на които давали високи дози витамин С, показвали по-добра поносимост на лъчетерапията без снижаване на антитуморните свойства на лъчевата терапия.
Рибено масло
Специфичното рибено масло усилва унищожаването на тумора в процеса на провеждане на хипертермия и химиотерапия чрез промени в мембраните на раковите клетки за повишаване на тяхната проницаемост. Ейкозапентаеновата киселина (ЕРА) увеличава способността на адриамицина да убива клетките на левкемията. Туморите у животни, на които давали ейкозапентаенова киселина, са по-чувствителни към митомицин С и доксирубицин (химически препарати). Ейкозапентаеновата киселина и друга специфична растителна мазнина (гама-линоленовата киселина) били избирателно токсични към колониите ракови клетки в човека, като в същото време подобрявали цитотоксични ефекти от химиотерапията. (Бел. ред. Витамар 1000 е богат на ейкозапентаенова киселина – талон за намаление на стр. 23, а на тази страница виждате ФЕМИГЛАНДИН® GLA+E – комбинация на на гама-линоленова киселина и витамин Е.)
Витамин А и бета каротин
При пациентите, преминали курс на хирургическо лечение, химиотерапия и лъчева терапия на злокачествени новообразувания, се наблюдава синергичен ефект от използването на витамин А с каротиноиди. Бета каротин и витамин А в съчетание осигуряват значително подобрение на прогнозата при животни, които преминават експериментални изследвания за лечение на рак с помощта на лъчетерапия.
Витамин Е
Той защитава тялото от увреждания. Недостигът на този витамин, който е характерен за раково болните, усилва кардиотоксичния ефект на адриамицина. Колкото по-голям е дефицитът на витамин Е у животните, толкова по-големи са уврежданията на сърцето, предизвикани от адриамицина. Пациентите, преминаващи курс на химиотерапия и лъчева терапия или присаждане на костен мозък, имат явно понижено равнище на серумни антиоксиданти, включително витамин Е. Добавките с витамин Е предотвратили повишаващия глюкозата ефект от химическия препарат доксирубицин, усилвайки в същото време антитуморните му свойства. Витамин Е отслабва канцерогенния ефект на дауномицина при животни. При едно изследване било открито, че добавките с витамин Е (300 мг на ден) могат да намалят невротоксичността, предизвиквана от химическия препарат цисплатин при 86% от пациентите, които получават витамин Е и цисплатин.
Ниацин (никотинова киселина)
Добавките с ниацин при животни намалили кардиотоксичността на адриамицина, без да влияят на неговата способност за унищожаване на тумора. Ниацин в съчетание с аспирин при 106 пациенти с рак на пикочния мехур, които преминавали курс на лъчетерапия и хирургическа намеса, осигурил значително подобрение в контролната група. Изглежда, че ниацинът прави лъчетерапията по-ефективна в унищожаването на раковите клетки.
Селен
При животните с недостиг на селен се наблюдават повече увреждания на сърцето от химическия препарат адриамицин. Добавките със селен и витамин Е при хора не снижавали ефективността на химическите препарати, използвани за лечение на рак на яйчниците и шийката на матката. Животни с имплантиран тумор, които преминавали лечебен курс със селен и цисплатин, показали намаление на токсичността към препарата при отсъствие на изменения на антитуморната дейност. Добавянето на селен помагало за ремонтиране на ДНК, повредена от канцерогените, при животни. Селенът бил избирателно токсичен към културните клетки на левкемия при човека.
Карнитин
Карнитинът може да помогне на раково болния, защитавайки неговото сърце от страничните ефекти от адриамицина.
Кверцетин
Кверцетинът намалява токсичността и канцерогенните свойства на веществата в организма, като в същото време може да подобри антитуморните свойства на цисплатина. Кверцетинът значително повишава антитуморната способност на хипертермията и в култура на ракови клетки.
Женшен
Азиатският женшен подобрява усвояването на антитуморния препарат митомицин от раковите клетки за по-ефективна борба с тумора.
Съществуват ясни и убедителни доказателства за това, че хранителните добавки подобряват прогнозите за раково болни, подложени на химиотерапия и лъчетерапия. Дошло е време онколозите да работят заедно с диетолозите за по-ефективна борба с туморите и повишаване качеството на живот на болните. Това е ситуация, от която всички могат да спечелят.
Бел. ред. Женшен има в продукта на „Лечител“ ЖИНЗЕМАКС®, който е богат и на витамини от групата В. Повече информация за него ще откриете на стр. 23. На съседната страница виждате гъбата КАВАРАТАКЕ. Съдържащият се в нея крестин притежава способността да забавя разпространението на раковите клетки и понижава неприятните странични прояви от химио- и лъчетерапията.

Владимир ЙОНЕВБрой: 11, 15 март 2018
 
 
Продукти
 
Бодифлекс® Босвелия
 
ФЕРОФОРТЕ® В+С (FERROFORTE B+С)
 
Регенериращ нощен антиоксидантен крем с Ройбос
 
Lechitel.BG :::
 
pycnogenol
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД