в-к Лечител
в-к Лечител
 

В Русенско децата страдат най-много от астма

Брой: 19, 11 май 2017 - СОЛТА
На заседанието на Постоянната комисия на здравеопазването в Русе обсъдиха здравословното състояние на децата и учениците. Акцентът бе върху антропометричните измервания на подрастващите, на тяхната физическа дееспособност, на регистрираните заболявания и аномалии при профилактичните прегледи.
Д-р Димитър Лазаров, експерт от Регионална здравна инспекция Русе, представи „Анализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Русе“, според който най-голям дял от регистрираните заболявания са от астмата – 16,43%, следвана от болести на очите – 10%, и затлъстяванията – 3,25%. Само 0,15% от учениците са включени в групи за лечебна физкултура, като 3,31% от подрастващите са освободени от час по физическо възпитание, което е 0,20% повече от предходната година. За да се подобри здравето на децата, според експертите е нужно да се повиши физическото натоварване в училищата, да се осигури пълноценно и здравословно хранене, по-добро здравно образование и да се разшири обхвата на профилактичните прегледи.
Бе повдигнат и въпросът за сексуалното възпитание на подрастващите. Материали за половото образование „Училище за родители“ бяха предоставени на детските и учебни заведения, за да се запознаят с тях родители и педагогически екипи. Целта е майките и бащите да се научат да говорят с децата си на сексуални теми.

Тони МИЛЧЕВА


Брой: 19, 11 май 2017
 
 
Продукти
 
ВИЗИОБАЛАНС® (VISIOBALANCE)
 
Меноуел® Салвия
 
Убикапс – убиквинол 50mg
 
Lechitel.BG :::
 
УБИГОЛД Q10
Lechitel.BG :::
 
Taloni-otstupki
 
e-shop
 
baner pesheva
 
Dobipress abonament
 
www.lechitel.bg
 
Избери цвят 
© 2007 Лечител ООД